Studiu de fezabilitate pentru drum de legătură între DN6 şi Drumul Expres Craiova-Piteşti

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus în data de 13.05.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de execuție inclusiv PAC, Detalii de execuție, asigurarea Asistenței tehnice pe parcursul execuției de lucrări și în perioada de garanție a lucrărilor executate pentru obiectivul de investiție: DRUM DE LEGĂTURĂ PENTRU SPORIREA CAPACITĂŢII DE TRAFIC ÎNTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) ȘI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITEȘTI (TRONSONUL 1)” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- creșterea mobilității pe rețeaua TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din conexiunea la TEN-T, îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate elaborat, ţînând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

2. Proiect tehnic și Detalii de execuție;

3. Proiect pentru executarea lucrărilor de construcție (P.A.C.);

4. Asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.791.249,96 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.297.669,45 lei, 15% contribuția proprie – 229.000,49 lei, diferența reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni

Cod proiect 151674.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

WWW