Terente Ciui: Tranziția către o economie verde impune identificarea unor noi măsuri de sprijin pentru IMM-uri


Terente Ciui, secretarul de stat care coordonează afacerile europene în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), a participat la reuniunea formală la nivel înalt a miniștrilor responsabili de competitivitate și creștere, secțiunea Piață Internă și Industrie, desfășurată la Bruxelles în data de 29 septembrie 2021. Dezbaterile politice au urmărit pachetul legislativ lansat recent – Fit for 55 și Comunicarea Comisiei Europene cu titlul Better regulation: Joining forces to make better laws, prezentată în al 2-lea trimestru din 2021.

Dezbaterea privind pachetul legislativ Fit for 55 a avut în vedere modul de realizare a obiectivelor, inclusiv discutarea modului în care strategia industrială actualizată a UE poate sprijini tranziția verde și noul pachet în domeniul climei și al energiei.

Secretarul de stat Terente CIUI a subliniat necesitatea unor măsuri de sprijinire a întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, pentru a putea fructifica oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde cum ar fi: investiții pentru modernizare tehnologică, inovarea și digitalizarea IMM-urilor; îmbunătățirea accesului acestora la finanțare, îndeosebi din fonduri publice (naționale, europene și internaționale), dar și din surse de capital private; facilitarea accesului companiilor la noi piețe de resurse și de desfacere; recalificarea și/sau reconversia profesională, precum și adaptarea angajaților la utilizarea intensivă a noilor tehnologii, îndeosebi a celor ecologice.

Demnitarul a punctat nevoia unei viziuni de ansamblu asupra măsurilor legislative propuse, inclusiv din perspectiva competitivității industriei europene. Totodată, acesta a evidențiat necesitatea existenței unui echilibru între obiectivele impuse de tranziția către o economie verde și capacitatea industriei de a le îndeplini, având în vedere și consecințele severe ale crizei pandemice. În viziunea domniei sale, acest lucru presupune o distribuție proporțională și realistă a acțiunilor climatice între sectoare și statele membre.

De asemenea, Terente CIUI a menționat importanța instrumentului ETS (sistemul de tranzacționare a gazelor cu efect de seră) în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și punerea în aplicare a angajamentului de reducere cu 55% până în 2030. În același timp, țara noastră, ca stat la granița UE, analizează cu atenție propunerea de stabilire a unui mecanism de ajustare la frontieră a carbonului (CBAM).

Pentru România, este important nu numai ca industria să rămână în Europa, ci și să revină în Europa.

Comunicarea Better Regulation este un răspuns la agenda ambițioasă a Comisiei Von der Leyen, a provocărilor actuale și pentru a reduce la minimum sarcinile atunci când este propusă o nouă legislație. Este propus principiul numărului constant One in, One out ceea ce conduce la o atenție deosebită acordată evaluărilor de impact realizate de Comisie.

Plecând de la obiectivul general, menționat de Președinția slovenă cu privire la Comunicarea Better Regulation, de a promova dubla tranziție, de a îmbunătăți în continuare elaborarea de politici bazate pe date concrete și de a simplifica consultările cu părțile interesate, secretarul de stat CIUI a menționat că asigurarea unui cadru legislativ clar, transparent și predictibil este esențială pentru atingerea obiectivului de creștere a competitivității. Acesta a evidențiat nevoia de reguli clare, al căror impact, atât în ceea ce privește costul de implementare la nivelul mediului de afaceri, cât și sarcinile administrative de transpunere în legislația națională să fie realist evaluate.

Demnitarul a menționat că simplificarea legislației trebuie orientată spre adecvarea cadrului de reglementare la obiectivele urmărite și că utilizarea principiului numărului constant One-in, One-out este o metodă tangibilă pentru a consolida reducerea sarcinii administrative.

Totodată, secretarul de stat a salutat introducerea rezilienței ca nou principiu pentru elaborarea politicilor UE și a manifestat susținere pentru angajamentul Comisiei în aplicarea sistematică și proporționată a Testului IMM, mai ales în contextul în care acestea au fost serios afectate de criză.

În cadrul evenimentului, Comisia a prezentat primul raport anual al grupului operativ SMET – Single Market Enforcement Taskforce. Rolul SMET și al grupurilor sale de lucru (Sherpa SMET și Sherpa SMET tematice) este de a consolida cooperarea dintre statele membre și Comisie privind asigurarea respectării normelor în materie de piață internă. SMET informează periodic Consiliul COMPET și Comisia IMCO a Parlamentului European cu privire la rezultatele activității sale.

Lucrările Consiliului COMPET au fost prezidate de Zdravko Počivalšek, ministrul dezvoltării economice și tehnologiei din Slovenia, și s-au desfășurat în prezența Vicepreședintelui Comisie, Maroš Šefčovič, responsabil de relații interinstituționale și prospectivă (foresight).

- PROMO - img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW