Agenţiile de turism, în topul serviciilor prestate populaţiei

În luna iulie 2021, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţă de luna precedentă, atât ca serie brută cu 2,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,0%.

▪ Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna precedentă, atât ca serie brută cu 18,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,3%.

▪ Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, atât ca serie brută cu 14,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,8%.

▪ Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, a crescut atât ca serie brută cu 43,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 46,8%.

▪ În perioada 1.I-31.VII.2021, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-31.VII.2020, atât ca serie brută cu 34,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 31,6%.

▪ În perioada 1.I-31.VII.2021, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de perioada 1.I-31.VII.2020, atât ca serie brută cu 37,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 31,1%.

Iulie 2021 comparativ cu iunie 2021

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2021, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 2,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-17,2%) şi la comerţul cu autovehicule (-6,8%). Creşteri au înregistrat activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+6,5) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+6,2%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2021, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 2,0%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna iulie 2021, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 18,1%, datorită creşterilor înregistrate la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+24,9%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+24,6%) şi la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+11,1%). Scăderi au înregistrat serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-1,1%) și activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-0,7%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2021, faţă de luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 9,3%.

Iulie 2021 comparativ cu iulie 2020

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2021, comparativ cu luna iulie 2020, a înregistrat o creştere cu 14,0%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+27,4%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+15,7%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+12,9%) și la comerţul cu autovehicule (+11,6%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2021, a înregistrat o creştere cu 15,8% faţă de luna iulie 2020.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna iulie 2021, a înregistrat o cifră de afaceri cu 43,3% mai mare comparativ cu luna iulie 2020, datorită creşterilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+66,2%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+50,6%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+45,9%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+28,0%) și la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+24,2%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2021 a crescut cu 46,8%, comparativ cu luna iulie 2020.

Perioada 1.I-31.VII.2021 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020

În perioada 1.I-31.VII.2021 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 34,0%, influențată de creşterea cifrei de afaceri la: comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+47,2%), comerţul cu autovehicule (+40,0%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+26,6%) şi activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+23,5%).

În perioada 1.I-31.VII.2021 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 31,6%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în perioada 1.I-31.VII.2021 a înregistrat o cifră de afaceri cu 37,6% mai mare comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020, influențată de creşterea cifrei de afaceri la: serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+51,3%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+41,2%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+38,1%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+22,7%) şi activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+13,2%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.VII.2021, a înregistrat o cifră de afaceri cu 31,1% mai mare comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020.

Informaţii suplimentare:

✓ Cifra de afaceri netă reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri netă nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

✓ Indicii de volum ai cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete şi serviciile de piaţă prestate populaţiei sunt indici de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile.

Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se utilizează indici de preţuri deflatori (indicele preţurilor de consum). Primii indici obţinuţi sunt la nivel de clasă/grupă CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la niveluri agregate. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în întreprinderi din anul de referinţă (2015).

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW