ANUNȚ DE PUBLICITATE PRIVIND CUMPĂRAREA UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA DE SEDIU PENTRU AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII, cu sediul în București, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro, web: www.ancom.ro, în calitate de autoritate contractantă.

OBIECTUL PROCEDURII:
Achiziția unui imobil cu destinația de sediu central pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
Procedura de atribuire aplicată: procedură internă;
Modul obținerii documentației de achiziție. Gratuit:prin descărcarea de pe site-ul ANCOM, respectiv www.ancom.ro – secțiunea Anunțuri – Anunțuri achiziții imobile;de la sediul autorității contractante;prin orice formă legală de transmitere, în urma unei solicitări scrise, înregistrată la ANCOM Sediul Central.
Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 17.08.2020, ora 11:00;
a) Adresa la care se depun ofertele: sediul ANCOM, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București – Registratură;
b) Limba în care se redactează oferte: limba română;
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data de 17.08.2020, ora 12:00, sediul ANCOM, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București;
Criterii de calificare ofertanți: conform Cap.2 și Cap.3 din Caietul de sarcini;
Criteriul de atribuire: obținerea celui mai bun punctaj, conform Cap.5 din Caietul de sarcini;
Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă – până la 31 martie 2021;
Depunerea ofertelor: se va efectua conform Cap. 4, pct.4.1 – Etapa de depunere a ofertelor și Cap.8 – Modul de prezentare a ofertelor din Caietul de sarcini și ofertele pot fi depuse incepând cu data de 06 iulie 2020;
Reguli pentru solicitările de clarificări: Toți posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât de la sediul central ANCOM, cât și pe email la adresa achizitiesc@ancom.ropână la data de 20.07.2020, ora 14:00.  Solicitările primite ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde solicitării în cel mult 5 zile lucrătoare de la primire.
Regulile de formulare a contestațiilor: conform prevederilor Caietului de Sarcini. Contestațiile se depun, în scris, la sediul central ANCOM. Comisia de soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare a contestației.
Relații suplimentare: De luni până joi, în intervalul orar 08:30 – 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30 – 14:30, persoană de contactFlorian Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/ 0372.845.541 sau pe email la adresa achizitiesc@ancom.ro
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor în condițiile menționate în Caietul de sarcini.
- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW