11.5 C
București
miercuri, 21 octombrie

Aproape 300 milioane euro ajutor al UE după inundațiile din Austria, Italia și România din 2018

Eurodeputații au aprobat miercuri suma de 293.551.794 euro din Fondul de Solidaritate al UE în urma fenomenelor meteorologice extreme din Austria, Italia și România din 2018

8,2 milioane euro alocate regiunii de nord-est a României
Cea mai mare parte a ajutorului, 277.2 milioane euro, revine Italiei
Sumele vor fi utilizate pentru proiecte de reconstrucție în regiunile afectate

Ajutorul de 293,5 milioane euro din Fondul de Solidaritate al UE se împarte astfel: 277,2 milioane euro pentru Italia, urmare a ploilor abundente, vânturilor puternice, inundațiilor și alunecărilor de teren din toamna anului 2018; 8,1 milioane euro pentru Austria, urmare a acelorași fenomene meteorologice și 8,2 milioane euro pentru regiunea de nord-est a României, urmare a inundațiilor din vara anului 2018. Ajutorul a fost aprobat cu 645 voturi pentru, 18 împotrivă și 30 abțineri, potrivit unui comunicat PE.

Raportul complementar ce aprobă amendamentul la buget, al raportorului John Howarth (S&D, Regatul Unit), a fost adoptat cu 649 voturi pentru, 19 împotrivă și 30 de abțineri.

In Expunerea de motive ce au fundamentat decizia de mai sus in privinta Romaniei se spune :

România – inundații

În vara anului 2018, precipitațiile abundente din regiunea de nord-est a României au cauzat inundații pe scară largă în toate cele șase județe ale regiunii cu daune importante aduse infrastructurii, cum ar fi baraje, diguri, drumuri, poduri, rețele de epurare a apei și de canalizare, distribuția energiei electrice și a gazelor, alimentarea cu apă potabilă și sisteme de irigare, școli și alte clădiri publice. În plus, au existat pierderi semnificative în agricultură și daune pentru gospodăriile private.

În cererea depusă, primită de Comisie la 7 septembrie 2018, autoritățile române au estimat daunele directe totale la 196,8 milioane euro sau 1,24 % din PIB-ul regiunii afectate, adică sub valoarea limită pentru mobilizarea FSUE (Fondul de Solidaritate al UE) într-o regiune de nivel NUTS 2 (anume 1,5 % din PIB-ul regional). În cererea revizuită depusă la 9 octombrie 2018 și finalizată la 14 decembrie 2018, prejudiciul estimat a fost majorat la 327,7 milioane euro sau 2,07% din PIB-ul regional, echivalând catastrofa cu o „catastrofă naturală regională”, în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul total al operațiunilor de urgență și de recuperare esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din regulament, a fost estimat de autoritățile române la 294 milioane euro, cele mai mari părți fiind legate de costurile de asigurare a infrastructurii (îndiguiri) și de refacere a infrastructurii de transport.

Regiunea afectată face parte din categoria „regiunilor mai puțin dezvoltate” în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”) pentru perioada 2014-2020. Autoritățile române nu au informat că au intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare. Nu s-a solicitat niciun avans.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune aplicarea unei rate de 2,5 % din totalul daunelor directe pentru cazurile sub pragul de „catastrofă majoră” (adică 0,6 % din VNB sau 3 miliarde euro la prețurile din 2011, reținându-se valoarea cea mai mică). Prin urmare, cuantumul total al asistenței propuse este de 8.192.300 euro.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW