11.8 C
București
duminică, 28 februarie

CEO a rămas fără avertizor pentru faptele de corupție și alte nereguli

Eugen Măruţă (gds.ro)

Situație fără precedent în ultimii ani la Complexul Energetic Oltenia. Compania energetică a rămas fără avertizorul de integritate.

Potrivit lui Ion Rușeț, consilier în cadrul Complexului Energetic Oltenia, societatea a rămas fără avertizor de integritate, întrucât funcționarul respectiv s-a pensionat. Momentan, nu mai este nimeni pe funcția respectivă și urmează să fie selectată o altă persoană care să preia funcția.

Avertizorul de integritate este un post important, având în vedere dimensiunile Complexului Energetic Oltenia, cifră de afaceri de câteva miliarde de lei și faptul că are peste 12.000 de salariați. Avertizorul de integritate are o secțiune dedicată pe sitetul Complexului Energetic Oltenia, unde persoanele interesate pot depune sesizări legate de posibile nereguli la diferitele puncte de lucru ale companiei.

Avertizorul de integritate preia toate sesizările și trebuie să le verifice și să stabilească parcursul sesizării respective. Fie se ajunge la Directoratul societății și, ulterior, la Corpul de Control, fie direct la organele de cercetare, după caz.

Ce face avertizorul de integritate

Avertizorul de integritate este persoana care sesizează cu bună-credință încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, și care este încadrată în autorități publice, instituții publice, companii naționale, regii autonome de interes național și local, ori în societățile naționale cu capital de stat.

Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de integritate sunt: infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor autorităților publice, institutiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, ori a societăților naționale cu capital de stat; încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic.

Avertizorul este protejat

Avertizorul sesizează încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale; încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile; incompetența sau neglijența în serviciu; evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție; încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; emiterea de acte administrative sau de altă natură, care servesc interese de grup sau clientelare; administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat; încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public. Avertizorul public este protejat.

În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.”, conform Agenției Naționale de Integritate.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW