Colegiul Consultativ a declanşat procedura de selecţie a candidaţilor pentru plenul Consiliului Concurenţei

Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenţei, în cadrul unei întâlniri organizate în data de 14 iulie, a hotărât declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru trei mandate de membru în Plenul Consiliului Concurenţei, respectiv un mandat de vicepreşedinte şi două mandate de consilieri de concurenţă, care se vor încheia în luna februarie a anului 2022. Condiţiile de participare şi procedura de selecţie a candidaţilor sunt publicate pe pagina de internet a autorităţii de concurenţă, www.consiliulconcurentei.ro. Mandatele membrilor Plenului sunt de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestora, şi intră în vigoare la data depunerii jurământului în faţa Preşedintelui României. Plenul Consiliului Concurenţei este alcătuit din 7 persoane, iar numirea se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, cu avizul Guvernului şi după audierea candidaţilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Colegiul Consultativ al Consiliului Concureţei a fost înfiinţat în anul 2010 şi instituţionalizat în 2011, odată cu adoptarea Legii concurenţei de Parlamentul României. Colegiul Consultativ reprezintă o structură cu caracter nepermanent, fără personalitate juridică, care emite recomandări şi opinii neobligatorii cu privire la obiectivele şi direcţiile generale ale politicii de concurenţă, precum şi puncte de vedere referitoare la Raportul anual de activitate al Consiliului Concurenţei, Raportul privind starea concurenţei, rapoartele realizate în urma anchetelor sectoriale, strategii şi planuri instituţionale de acţiune. Membrii Colegiului nu au acces la documentele interne ale instituției şi nu au competenţe în ceea ce privește investigațiile derulate de Consiliul Concurenței. Una dintre atribuţiile Colegiului Consultativ este de a propune Guvernului persoanele ce urmează a fi numite în Plenul Consiliului Concurenţei. Calitatea de membru al Colegiului Consultativ este benevolă, membrii acestui organism neprimind niciun fel de remuneraţie pentru activitatea desfăşurată. Durata mandatului este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. Conform prevederilor Codului Etic al Colegiului Consultativ, la începerea mandatului, fiecare membru depune o declaraţie privind conflictul de interese şi trebuie să aducă la cunoştinţă, fără întârziere, existenţa unor situaţii de conflicte de interese. Colegiul Consultativ este alcătuit foşti preşedinţi ai autorităţii de concurenţă, reprezentanţi ai mediului universitar de concurenţă, juridic şi economic, desemnaţi prin consultare cu facultăţile de resort, reprezentanţi ai mediului de afaceri, desemnaţi prin consultare cu asociaţiile profesionale şi de afaceri şi reprezentanţi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, experţi în domeniul economic, juridic ori al concurenţei din alte state membre ale Uniunii Europene, care provin din structuri academice sau alte organizaţii similare. Componenţa iniţială a Colegiului Consultativ a fost validată de Plenul Consiliului Concurenţei, iar cooptarea de noi membri s-a realizat pe baza votului celor care deţineau această calitate.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW