Comisia Europeană creează cadrul necesar pentru utilizarea la scară largă a semnăturii electronice calificate

Comisia Europeană a prezentat joi, 3 iunie 2021, propunerile de modificări la Regulamentul eIDAS nr. 910//2014, cu accent pe facilitarea utilizării serviciilor de încredere calificate în toate statele membre UE și crearea unor condiții uniforme de prestare a lor.

Conform Memorandumului explicativ care însoțește draftul noii forme a Regulamentului 910/2014, deşi serviciile de încredere sunt clar reglementate, există practici naționale distincte care aduc un risc mare de fragmentare a pieței digitale europene.

De aceea, o practică uniformă la nivelul tuturor statelor membre va consolida piața unică, permiţând cetățenilor, altor rezidenți și întreprinderilor să se bazeze pe un ecosistem îmbunătățit pentru servicii de încredere şi de identitate electronică recunoscute și acceptate peste tot în Uniunea Europeană.

Faptul că unul dintre cele două obiective ale European Digital Identity Wallets este de a facilita cetăţenilor să semneze electronic utilizând semnătura calificată (art. 6a, punctul 3), arată, fără echivoc, că utilizarea la scară largă a semnăturilor electronice calificate a fost, încă de la început, obiectivul central al Regulamentului eIDAS. În acelaşi timp acest obiectiv al Digital Identity Wallet, stabilit de către Comisia Europeană, nu fac altceva decât să confirme demersurile din ultimii ani ai AFSC pentru a identifica cele mai potrivite căi în scopul facilitării utilizării semnăturii calificate, spre deosebire de alte abordări, neinspirate şi nesusţinute cu argumente tehnice, de concentrare a efortului în dezvoltarea de alternative la semnătura calificată.

Alte modificări propuse de Comisia Europeană pentru Regulamentul eIDAS constau în:

• identități electronice sigure, recunoscute în toate statele membre UE;

• includerea a noi categorii noi de servicii de încredere – arhivare electronică, registru electronic

(electronic ledger), respectiv semnături și sigilii electronice la distanță precum şi atestarea

electronică de atribute de identitate;

• uniformizarea modalităţii de implementare a prevederilor referitoare la identificarea video la distanţă.

Asociaţia Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) din România susţine propunerile Comisiei Europeane de a accelera utilizarea semnăturii electronice calificate şi a serviciilor de încredere calificate, în general, precum şi propunerile de a clarifica anumite prevederi ale Regulamentului eIDAS şi de a limita aplicarea neunitară a legislaţiei europene la nivelul fiecărui stat membru. Cu o experienţă vastă în definirea aspectelor tehnice şi legislative care guvernează serviciile de încredere, AFSC, prin membrii săi, se va implica activ în elaborarea unui cadru de aplicare armonizată a normelor UE.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW