Consiliul Concurentei, cu ,,ochii” pe E-Distributie Muntenia. Noi schimbari pentru consumatori

Consiliul Concurenței a anuntat ca a acceptat angajamentele asumate de E-Distribuție Muntenia SA (fostă Enel Distribuție Muntenia SA) pentru a elimina îngrijorările concurenţiale ce au condus la declanşarea investigaţiei privind un posibil abuz de poziţie dominantă pe piața distribuției de energie electrică.

Astfel, E-Distribuție Muntenia SA (EDM) s-a angajat ca, în perioada următoare, să implementeze un set de măsuri care să conducă la creşterea transparenței procesului de racordare la rețeaua electrică de distribuție şi promovarea drepturilor consumatorilor în cadrul fiecărei faze a procesului.

În acelaşi timp, EDM trebuie să asigure un tratament corect și nediscriminatoriu pentru toţi participanții la acest proces, fie că sunt utilizatori sau alţi prestatori de servicii.

„Aceste obligaţii ale E-Distribuție Muntenia SA vor conduce la beneficii directe și imediate pentru consumatorii români, datorită optimizării procesului de racordare prin scurtarea duratei și reducerea costurilor activităților aferente”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Mai precis, EDM s-a angajat să conceapă un Ghid de racordare, menit să permită oricărui utilizator o informare rapidă asupra etapelor şi termenelor racordării, a activităţilor care pot fi prestate de companii de servicii independente şi a listei acestor companii autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Ghidul va fi disponibil atât în centrele de relații cu clienții, cât și în format electronic.

De asemenea, EDM urmărește îmbunătățirea site-ului pentru a fi mai ușor de accesat și pentru a pune la dispoziția utilizatorilor informații detaliate privind procesul de racordare, cum ar fi identificarea paşilor care trebuie urmaţi sau informaţii cu privire la racordare, documentele necesare pentru procesul de racordare și formulare tip, tarifele de emitere a avizului tehnic de racordare (ATR), explicaţii ale unor termeni tehnici specifici pe înţelesul oricărui utilizator etc.

Pe site-ul EDM va fi disponibilă o nouă funcţionalitate accesibilă pe bază de nume de utilizator şi parolă, prin care utilizatorii îşi pot urmări stadiul în care se află procesul lor de racordare. Totodata, pentru a elimina suspiciunile privind un eventual tratament preferențial adoptat în raport cu unele cereri de racordare, EDM îşi va îmbunătăţi sistemul informatic intern, prin dezvoltarea funcționalităţii Semafor, care va permite o mai bună gestionare a cererilor de racordare, va afișa scadența diferitelor etape ale procesului de racordare asociate unei cereri de racordare prin raportare la termene şi va transmite mail-uri automate, cu frecvenţă zilnică, către persoanele implicate în proces cu privire la cererile a căror scadenţă este foarte apropiată sau depăşită. Aceste măsuri vor reduce prelucrarea cererilor în afara termenului, prin administrarea mai eficientă a solicitărilor de racordare.

O alta masura se refera la organizarea unei sesiuni de pregătire pentru angajații implicați în administrarea dosarelor de racordare, cu scopul de a preveni acordarea unui tratament preferențial consumatorilor și/sau terților furnizori independenți de servicii. Angajamentele au fost propuse în cadrul investigației declanșate, în urma plângerii depuse de Mailers Serv SRL.

Consiliul Concurenței a analizat un potenţial abuz de poziţie dominantă, realizat de EDM, pe piaţa distribuţiei de energie electrică, manifestat printr-o posibilă discriminare a companiilor de pe piaţa serviciilor conexe distribuţiei, ca urmare a selectării unor societăţi care elaborează studii de soluţie, proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice, pe alte criterii decât cele prevăzute în procedurile de achiziţie publică sau libera alegere a utilizatorului, precum şi prin influenţarea duratei, a costurilor de racordare la reţeaua de energie electrică a municipiului Bucureşti şi a opţiunii utilizatorilor de a alege prestatorii de servicii conexe.

Asadar, consiliul Concurenței va monitoriza implementarea angajamentelor asumate de EDM, verificarea îndeplinirii acestora fiind realizată de Autoritatea de concurenţă sau de către un mandatar desemnat în acest sens. În cazul neîndeplinirii angajamentelor, compania poate fi sancționată cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri.

Pe parcursul procedurii, Consiliul Concurenţei poate redeschide la cerere sau din oficiu investigaţia, dacă se constată anumite nereguli. Având în vedere că modelul de comportament asumat de către EDM în cadrul angajamentelor poate constitui un exemplu de bună practică pentru toţi ceilalţi operatori de distribuţie.

E-Distribuție Muntenia SA este operatorul de distribuţie care asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, în baza licenţei pentru distribuţia energiei electrice eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. Compania face parte din grupul italian ENEL, care are activităţi diverse în sectorul energiei electrice, atât în România, cât şi în alte state din Uniunea Europeană.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW