Consiliul de mediere, solicitări către Guvern

Consiliul de Mediere solicită Guvernului României adoptarea în regim de urgenţă a două măsuri esenţiale, menite a diminua consecinţele de ordin economic şi social cu care se va confrunta Statul Român, precum şi întreaga societate românească în perioada următoare, în contextul epidemiei cu virusul COVID-19.

Astfel, Consiliul de Mediere solicită Guvernului României adoptarea următoarele două măsuri cu aplicabilitate imediată:

1. Restituirea integrală a taxelor judiciare de timbru plătite de justiţiabili, persoane fizice sau juridice, în cazul în care aceştia fac dovada soluţionării litigiului aflat pe rolul instanţelor de judecată, prin încheierea unui acord de mediere;

2. Introducerea obligativităţii parcurgerii procedurii prealabile, în sensul anexării dovezii de încercare a soluţionării conflictului prin mediere la cererea de chemare în judecată, pentru cauzele introduse pe rolul instanţelor de judecată în litigiile civile, în special în litigiile ce au ca obiect domeniul familiei, al conflictelor de muncă şi al litigiilor dintre profesionişti.

Măsurile solicitate de Consiliul de Mediere au ca principal scop:

Susţinerea economiei naţionale şi diminuarea consecinţelor economice şi sociale cu care se vor confrunta Statul Român şi justiţiabilii (cetăţenii), fiind avute în vedere următoarele principale argumente:

  • necesitatea reducerii numărului proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată, văzută nu doar ca o măsură istorică de degrevare a instanţelor ci, în contextul pandemiei actuale, ca o obligativitate de a se reduce la minim aglomeraţiile din spaţiile publice. Este cunoscut faptul că, procedura de mediere se desfăşoară într-un cadru privat, cu un număr redus de participanţi.
  • nevoia creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie,
  • necesitatea soluţionării cu celeritate a cauzelor (în special a celor de importanţă majoră) aflate pe rolul instanţelor de judecată, cauze ce astfel vor lua calea soluţionării prin procedura medierii;
  • reducerea substanţială a cheltuielilor suportate de către Statul Român şi cetăţeni, în ipoteza în care măsurile solicitate sunt adoptate.
- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW