1 C
București
marți, 26 ianuarie

Consumatorii din UE vor putea în curând să își apere drepturile în mod colectiv

  • Consumatorii vor fi mai bine protejați de prejudiciile colective de la nivel național sau transfrontalier;
  • Se introduc garanții pentru a evita abuzul de procedură prin aplicarea principiului „partea care pierde plăteşte”;
  • Asociațiile pentru protecția consumatorului pot fi desemnate să lanseze acțiuni în numele consumatorilor.

Parlamentul European a aprobat marți, 24 noiembrie, în cadrul sesiunii plenare în sistem video, o nouă lege care va permite grupurilor de consumatori din UE să lanseze, împreună, acțiuni colective în apărarea drepturilor lor.

Noile norme introduc un model armonizat pentru acțiunea de reprezentare în toate statele membre. Acesta garantează protecția consumatorilor împotriva prejudiciilor colective, dar introduce și garanţii adecvate pentru a evita procesele abuzive.

Toate statele membre trebuie să instituie cel puțin un mecanism procedural eficace care să permită entităţilor calificate (organizații ale consumatorilor sau organisme publice) să introducă acțiuni în instanţă pentru a stopa sau interzice încălcările, ori a stabili măsuri reparatorii (compensații). Legislația dorește să îmbunătătească funcționarea pieței interne oprind practicile ilegale și facilitând accesul consumatorilor la justiție.

Mai multe drepturi pentru consumatori și garanții pentru comercianți

Modelul european de acțiune colectivă va permite numai entităţilor calificate, cum ar fi organizațiile consumatorilor, să reprezinte grupuri de consumatori și să intenteze acțiuni în justiție, în locul cabinetelor de avocatură.

Pentru a introduce acțiuni transfrontaliere în instanţă, entitătile calificate vor trebui să respecte aceleași criterii în întreaga Uniune Europeană. Ele vor trebui să demonstreze că dispun de un anumit grad de stabilitate. În plus, trebuie să demonstreze că au activitate publică și că sunt o organizație non-profit. Pentru a sesiza instanțele naționale, entităţile vor trebui să îndeplinească criteriile prevăzute în legislația națională.

Normele mai introduc garanții puternice pentru a evita abuzul de procedură. În acest scop, se folosește principiul „partea care pierde plăteşte”, care garantează că partea care nu a obținut câştig de cauză suportă cheltuielile de judecată.

Pentru a preveni și mai mult utilizarea abuzivă a acțiunilor de reprezentare, ar trebui evitate daunele-interese cu caracter punitiv. Entităţile calificate trebuie, de asemenea, să stabilească proceduri pentru a evita conflictele de interese și influență externă, dacă sunt finanțate de o terţă parte.

Pot fi introduse acțiuni colective împotriva unor comercianți dacă se presupune că aceștia au încălcat legislația UE într-o gamă largă de domenii, cum ar fi protecția datelor, călătoriile și turismul, serviciile financiare, energia și telecomunicaţiile.

În fine, directiva se referă și la încălcările care au încetat înainte de a se iniția sau încheia o acțiune de reprezentare, întrucât ar putea fi necesar să se interzică practica în sine pentru a împiedica repetarea ei.

UE poate proteja mai bine cetățenii săi

Raportorul la tema mai sus amintită, Geoffroy Didier (PPE, Franța), a declarat: „Prin această nouă directivă, am găsit un echilibru între o mai bună protecție a consumatorilor și asigurarea securităţii juridice de care au nevoie întreprinderile. Într-un moment în care Europa este puternic testată, UE a demonstrat că poate oferi rezultate și se poate adapta la noile realităţi, își poate proteja mai bine cetățenii și le poate oferi noi drepturi concrete că răspuns la globalizare și la excesele acesteia.”

Etapele următoare

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor dispune apoi de 24 de luni pentru a transpune directiva în legislația națională și de șase luni suplimentare pentru a o aplică. Noile norme se vor aplica acțiunilor de reprezentare introduse la data aplicării sau după această dată.

Context

Directiva privind acțiunile de reprezentare, propusă în aprilie 2018 de Comisia Europeană, a fost aprobată de negociatorii Parlamentului și de miniștrii Uniunii în iunie 2020. Actul legislativ face parte din Noile avantaje pentru consumatori. El vine că răspuns la o serie de scandaluri recente legate de încălcarea drepturilor consumatorilor de către unele companii multinanionale. În unele state membre, consumatorii pot deja să lanseze acțiuni colective în față instanței. De acum înainte, însă, opțiunea va fi disponibilă în toate ţările Uniunii.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW