Fără acordul angajatorilor, salariații de la stat pot munci până la vârsta de 70 de ani

Având ca scop declarat reducerea presiunii pe bugetul asigurărilor sociale și de a aduce venituri bugetare suplimentare, guvernul a pregătit Legea privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare. Pe hârtie, scopul este nobil și manifestă o aplecare asupra sorţii persoanelor care doresc să-și continue activitatea după îndeplinirea vârstei standard de pensionare (65 de ani). „Pornind de la criteriul vârstei persoanei, legislația în vigoare limitează dreptul la muncă în cazul persoanelor care doresc să continue activitatea, legea impunând încetarea forțată a raporturilor de muncă sau de serviciu la îndeplinirea condițiilor de pensionare”– se arată în expunerea de motive a menţionatei legi. Astfel, persoanele angajate în sectorul public vor putea opta pentru continuarea activității până la vârsta de 70 de ani cu condiția de a nu cumula pensia cu salariul. Ce este interesant aici este faptul că decizia de continuare a activității pe același post va fi luată fără obligația acceptului angajatorului. „În sistemul bugetar, în măsura în care se optează pentru continuarea raportului de muncă/raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 70 de ani, exercitarea dreptului la muncă nu este condiționată de încheierea unui unui nou contract și de acordul angajatorului, însă dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan. De asemenea, actul normativ prevede că persoanele pot opta, la cerere, pentru reluarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă oricând până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Proiectul de lege reglementează și situația persoanelor care au calitatea de pensionari și care se pot angaja prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă încheiat pe perioada determinată sau nedeterminată, după caz, în condițiile legii. Proiectul de lege propune ca, în sistemul public, persoanele care desfășoară activități de profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie şi care își continuă activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani să poată opta în scris între pensie și veniturile astfel realizate”– își motivează inițiatorii demersul.

Chiar dacă interzicerea cumulării pensiei cu salariul în sectorul public va provoca unele reacții de protest, mai ales din partea pensionarilor beneficiari ai legilor speciale care le permite retragerea de activitate și cu 13 ani înaintea împlinirii vârstei de 65 de ani, totuși pentru mulți varianta este avantajoasă și mai ales pentru cei aflați în funcții de conducere numiți prin concurs pe o perioadă nedeterminată cu sporurile aferente. Angajatorul nu poate împiedica acest lucru, iar posturile rămân blocate cu efect direct asupra persoanelor sub 65 de ani care doresc să ocupe acel loc de muncă. De ce s-a ales prelungirea automată a actualului contract de muncă și nu încheierea unuia nou în condițiile solicitate de angajatori? Nu se explică acest lucru și de aici efectele asupra posibilității avansării în carieră a generațiilor mai tinere. Motivația precum că prin opțiunea de a continua activitatea după îndeplinirea condițiilor legale de pensionare se urmărește valorificarea competențelor celor care au o vastă experiență pe piață muncii, prin crearea unui cadru legal care să permită persoanelor vârstnice să rămână active, deși nobilă, nu prea are susținere în practică. Mai degrabă ar trebui să se recunoască că ținta nu este cumularea pensiei cu salariul, ci forțarea impunerii vârstei de pensionare la 70 de ani atât în sectorul public, cât și în cel privat. Subtil, se recunoaște acest lucru în textul notei de fundamentare: „În consecință, soluția legislativă propusă nu aduce atingere unor drepturi fundamentale, respectiv dreptului la muncă și dreptului la pensie. Mai mult, reglementarea vizează atât situația pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul public, cât și situația pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat”.

- PROMO - img

6 COMENTARII

  1. ” Fără acordul angajatorilor, salariații de la stat pot munci până la vârsta de 70 de ani “. H’adeca … fa-te ca lucrezi, h’mputitule/1500 !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW