Inspecția Muncii a finalizat controlul la societatea comercială unde sunt angajați cei doi cetățeni străini din Sri Lanka

La data de 30.01.2020, după apariţia în presă a unui material referitor la incidentele petrecute în localitatea Ditrău, județul Harghita, în care au fost implicați doi cetățeni străini, salariați ai unei societăți comerciale din domeniul panificației, Inspecția Muncii a dispus efectuarea unui control la unitatea respectivă, la care au participat inspectorul şef, cei doi inspectori şefi adjuncți, alături de inspectori de muncă din domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, împreună cu lucrători din cadrul Biroului Pentru Imigrări Harghita.

În urma finalizării controlului, în domeniul relațiilor de muncă, s-a constatat că societatea are un număr de 90 de salariați, pentru care sunt încheiate contracte individuale de muncă înregistrate în REVISAL, nefiind identificate cazuri de muncă nedeclarată.

De asemenea, angajatorul a făcut dovada achitării drepturilor salariale, iar pentru orele prestate noaptea, acesta acordă sporul de noapte de 25 % din salariul de bază. Unitatea are contract colectiv de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în vigoare până la data de 28.12.2021.

Referitor la situația celor doi cetățeni din Sri Lanka, s-a constatat că aceștia prestează activitate pentru societate de la data de 20.01.2020, în meseria de brutar, au încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, cu  normă  întreagă, transmise în REVISAL în termenul legal.

Totodată, au fost constatate neconformități, pentru remedierea cărora au fost dispuse 3 măsuri și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, respectiv două avertismente și o amendă. Pentru neconcordanțe între orele declarate de către salariați și orele evidențiate în foile colective de prezență, s-a dispus angajatorului măsura de a ține evidența corectă, zilnică, a orelor lucrate de salariați, în conformitate cu programul în care aceștia își desfășoară efectiv activitatea la locul de muncă, inclusiv cu evidențierea orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal, și a fost aplicată o sancțiune contravențională.

Întrucât angajatorul a completat în mod eronat, în registrul general de evidență a salariaților, cetățenia celor doi salariați srilankezi, declarați ca apatrizi, s-a dispus angajatorului măsura corectării datelor eronate cu privire la cetățenia celor doi salariați și a fost aplicată sancțiune contravențională.

De asemenea, pentru faptul că sporul pentru activitatea prestată în zilele de repaus săptămânal nu se acordă tuturor salariaților care lucrează în zilele respective, s-a dispus măsura negocierii si acordării unui spor la salariu tuturor salariaților care prestează activitate în zilele de repaus săptămânal, iar angajatorul a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 3.000 de lei.

În domeniul securității și sănătății în muncă, verificările au fost finalizate, constatându-se următoarele:

 • Unitatea asigură echipament individual de protecţie pentru lucrători;
 • Unitatea are vestiare pe sexe, sală de mese corespunzătoare;
 • Se asigură apă şi microclimat corespunzător;
 • În secţii nu există mucegai, fiind dotate cu instalaţii de exhautare corespunzătoare;
 • Utilajele, cu excepţia recipienţilor de fiert cartofi, sunt omologate şi dotate cu protectori corespunzători;
 • Echipamentele de muncă sunt legate la centura de împământare şi verificate la termen scadent;
 • Se respectă ordinea şi curăţenia în unitate;
 • Locurile de muncă sunt dotate cu stingătoare P.S.I. şi este în curs de finalizare instalaţia de hidrant;
 • Perimetrul fabricii este protejat cu o instalaţie paratrăsnet;
 • Buncărele de făină sunt fixate corespunzător cu prezoane,  şi sunt legate la centura de împământare;
 • În zona de descărcare a făinii din buncăre, există instalaţie de legare la pământ a autobuncărului;
 • Verificările medicale periodice sunt efectuate la timp.

Totodată, au fost constatate neconformități față de reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă:

 • Recipienţii de fiert cartofii şi instalaţia de încălzit cu gaz nu sunt omologate;
 • Rastelul de butelii nu este legat la împământare;
 • Cablul electric la feliator este deteriorat;
 • Cablul electric la maşina de rulat cornuri e pozat necorespunzător;
 • Coşul de fum nu este verificat la termenul scadent.

Ca urmare a acestor constatări, au fost sistate 2 recipiente sub presiune pentru fiert cartofi, de fabricaţie locală, şi un feliator de pâine cu cablu de alimentare care nu era izolat.

Au fost dispuse 4 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și s-au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, din care o amendă în valoare de 10.000 lei și 3 avertismente.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita va verifica modul în care angajatorul va îndeplini măsurile dispuse.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW