Lansarea proiectului „ PLATFORMA DE E-COMMERCE CU ANALIZE, SINTEZE ȘI RAPOARTE REZULTATE DIN PROCESAREA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR PUBLICE DESTINATE CREȘTERII EFICIENȚEI DECIZIONALE LA NIVELUL MEDIULUI DE AFACERI ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ”

SC ANAGRAMA SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Platforma de e-commerce cu analize, sinteze și rapoarte rezultate din procesarea datelor și informațiilor publice destinate creșterii eficienței decizionale la nivelul mediului de afaceri și al instituțiilor publice”, cod MySMIS 110573  , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

 Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.507.701,37 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.448.108,92 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 13 luni:  respectiv de  la data 01.06.2018 până la data 30.06.2019.

Obiectivele proiectului sunt crearea unei platforme de e-commerce care să conțină analize, sinteze și rapoarte, realizate pe baza unor date și informații publice care vor fi procesate, corelate și conexate într-o logică analitică, devenind astfel surse eficiente pentru documentarea și fundamentarea deciziilor luate la nivelul mediului de afaceri și al instituțiilor publice, achiziționarea echipamentelor hardware necesare și creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

DUMITRU Gabi Daniel, Funcție: Administrator/Reprezentant legal

Tel: 0723.686.761; E-mail: office@anagrama.ro

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolul precedentCalendar
Articolul următorCurierul Național – numărul 7723

WWW