19.9 C
București
vineri, 18 septembrie

Prevenirea inundaţiilor printr-un management integrat al apei în ţările din lungul bazinului dunărean

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN este finanţat de Programul Interreg Europe prin Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 şi este implementat de 18 instituţii şi organizaţii partenere şi 5 instituţii cu rol de parteneri strategici asociaţi din zece ţări care fac parte din bazinul fluviului Dunărea (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria , Slovacia, Slovenia, România şi Serbia).

Obiectivele principale ale proiectului

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea managementului apelor transfrontaliere şi prevenirea riscului de inundaţii, maximizând, în acelaşi timp, beneficiile pentru biodiversitate. Acest lucru ar putea contribui la crearea unei reţele de ecosisteme acvatice mai stabile şi bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităţilor locale şi care să reducă atât impactul diferitelor activităţi umane, cât şi efectul evenimentelor climatice extreme. 

Proiectul va avea ca rezultat îmbunătăţirea cunoştinţelor despre managementul integrat al apei în rândul ţărilor dunărene, prin: restaurarea zonelor inundabile, combinarea infrastructurilor clasice şi a celor verzi, adoptarea unor măsuri de retenţie naturală. Toate acestea vor fi realizate cu implicarea tuturor părţilor interesate (stakeholderilor), a căror cooperare este foarte importantă în planificarea şi implementarea durabilă a unor astfel de proiecte.

La această întâlnire au fost trecute în revistă rezultatele obţinute după primul an de implementare corelat cu cheltuielile financiare ale partenerilor de proiect. Totodată, au fost detaliate activităţile proiectului, planul de lucru şi au fost convenite atât acţiunile imediate, cât şi cele pentru următoarele şase luni.

În data de 28 septembrie 2018, a avut loc prima întâlnire a Comitetului de coordonare a proiectului în care, atât partenerii de proiect, cât şi partenerii strategici asociaţi au fost reprezentaţi la nivel de decizie, cu scopul de a fi informaţi cu privire la stadiul proiectului.

Situaţia actuală şi pericolul inundaţiilor 

Lucrările de regularizare istorice şi recente – baraje şi diguri, întreruperea conectivităţii longitudinale şi laterale, modificările în modul de utilizare al terenurilor – care au avut loc de-a lungul bazinului Dunării, au dus la reducerea masivă a suprafeţelor de luncă. Diminuarea acestor zone cu până la 68% în ultimii 100 de ani a avut efecte dezastruoase atât pentru comunităţile locale care au fost expuse inundaţiilor, cât şi asupra biodiversităţii. Lunca Dunării a avut întotdeauna rol de protecţie naturală împotriva inundaţiilor cauzate de viituri şi scurgeri rapide, iar scăderea suprafeţei acesteia, împreună cu ploile torenţiale cauzate de schimbările climatice, au generat inundaţii masive în Europa începând cu anul 2002. În acelaşi timp, reducerea suprafeţelor de luncă a cauzat pierderea habitatelor pentru multe specii, pierderea conexiunilor între ecosisteme şi implicit scăderea biodiversităţii, o bogăţie a acestor zone în trecut. 

Informaţii despre proiect

Implementarea proiectul DANUBE FLOODPLAIN a început în data de 1 iunie 2018 şi se va încheia la 30 noiembrie 2020.

Proiectul este implementat cu finanţare asigurată prin Programul Interreg Europe – un program al Uniunii Europene pentru cooperare interregională care ajută autorităţile locale şi regionale din Europa să elaboreze şi să promoveze prin Programul Transnaţional Dunărea, politici mai bune de coeziune economică, socială şi teritorială în regiunea Dunării prin integrarea acestora în diferite domenii specifice.

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN intră sub incidenţa Axei prioritare 2 a Programului Transnaţional Dunărea respectiv ‘Responsabilitatea faţă de mediu şi cultură în Regiunea Dunării’, având ca obiectiv specific consolidarea managementului transnaţional al apei şi prevenirea riscurilor la inundaţii.

Valoarea finanţării totale pentru DANUBE FLOODPLAIN este de 3,67 milioane EUR.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW