Prima evaluare independentă a gradului de implementare a Strategiei Naţionale de Competitivitate a României 2015-2020

“Economia crește, competitivitatea scade: erori, ezitări, politici, calea de urmat spre creștere”, 19 sep. 2018, ASE-INACO, susține Andreea Paul, Conf. Univ. Dr., Facultatea de Relații Economice Internaționale, ASE și Președintele think-tank-ului INACO – Inițiativa pentru Competitivitate

Economia crește, dar pierdem poziții strategice în rapoartele globale dedicate competitivității • România a retrogradat 9 poziţii la uşurinţa de a derula afaceri în raportul Doing Business al BM, pe locul 45 în lume.

 România a căzut 9 poziții în lume la competitivitatea talentelor conform Indexului Global al Competitivității Talentelor, pe locul 64 în anul 2018. Deasemenea, a retrogradat 6 poziţii în Raportul Global al Competitivității al FEM, pe locul 68 în lume.

 România a căzut 2 locuri în Raportul Global al Competitivității Turismului al FEM, pe locul 68 în lume. Tot România pierde 2 locuri în Raportul de Progres Social în lume, pe locul 44 în ultimul raport.

 Capitala României – București – pierde 16 poziții în Raportul Global al Competitivității Urbane și se află pe locul 188 în lume la Indexul Competitivității Economice din 200 de orașe analizate.

 • 133 la achiziția noilor tehnologii de către guvern;

Aspecte structurale critice în Raportul Global al Competitivității Din 137 de ţări analizate, România se află în topul rușinii mondiale, pe locurile:

• 132 la capacitatea de a reține resursele umane talentate în țară;

 • 131 la capacitatea de a atrage resursele umane talentate în țară;

• 126 la disponiblitatea capitalurilor de risc;

• 110 la capacitatea companiilor private de a investi în CDI.

 Sursa: Global Competitiveness Report 2017-2018, pag. 247.

Din cele 27 de obiective/direcţii de acţiune:

 • unul singur este realizat,

• 7 sunt parțial realizate,

• restul de 19 obiective sunt nerealizate, ba chiar cu regrese semnificative

Cât de pregătită este România pentru producția viitorului?

România este în categoria țărilor cu bază de producție relativ solidă, dar cu viitor incert – pe locul 52 în lume din 100 de țări analizate la motoarele producției și pe locul 23 la structura producției

 • Tehnologie și inovare: locul 67

 • Comerț global și investiții: locul 58

 • Capital uman: locul 57

 • Sofisticarea consumului: locul 57 În a doua jumătate a clasamentului

 • Cadrul instituțional: locul 46 În prima jumătate a clasamentului

 • Complexitatea producției: locul 24

• Impactul asupra mediului: locul 23

 • Ponderea producției ca % din PIB: locul 19

Recomandarea INACO: Crearea Grupului de Lucru pentru Economia Viitorului (GLEV)

• Un task-force public-privat de experți care să propună măsuri pragmatice, multifuncționale, gândite etapizat, pe baza rețelelor dintre diferitele ramuri economice, cu scopul de a corela tehnic strategiile de dezvoltare competitivă ale României;

• Reprezențanți implicați activ în lansarea propunerilor și în monitorizarea profesionistă a rezultatelor, nu politicianistă: din instituțiile publice și private, actori financiari, sociali, educaționali, de mediu, inventatori și inovatori etc. ținând cont de mega-tendințele tehnologice care resetează fundamental lumea afacerilor și a locurilor de muncă în viitor.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW