România susţine Concluziile Consiliului „Turismul în Europa pentru următorul deceniu”

Paul Ene, secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), a condus delegația României la reuniunea din dată de 27 mai 2021 a Consiliului UE Competitivitate, secțiunea Piață Internă și Industrie, organizată de Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene. Lucrările au fost prezidate de Pedro Siza Vieira, Ministru de stat pentru economie și tranziție digitală, arată un comunicat al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

În cadrul reuniunii au avut loc dezbateri asupra pachetului legislativ privind serviciile digitale format din Propunerea de Regulament privind piețele digitale (Digital Markets Act/ DMA) și Propunerea de Regulament privind serviciile digitale (Digital Services Act/ DSA) pentru care Președinția portugheză a Consiliului UE a prezentat rapoartele de progrese. De asemenea, miniștrii responsabili de piața internă au adoptat două seturi de Concluzii ale Consiliului pe tema turismului și a mai bunei reglementări și au avut o dezbatere politică privind actualizarea strategiei industriale europene și accesul la materii prime critice.

În cadrul dezbaterii referitoare la dosarul legislativ Digital Services Act, secretarul de stat Paul Ene a recomandat menținerea principiilor de bază ale Directivei 2000/31/CE privind comerțul electronic, asigurarea certitudinii juridice pentru mediul de afaceri evitând riscul birocratizării și al impunerii unor costuri de conformare excesive în raport cu firmele de tip start-up, clarificarea responsabilității Coordonatorului Serviciilor Digitale național, asigurarea unui grad sporit de transparență, în special în domeniul publicității on-line și respectarea drepturilor utilizatorilor în fața unor riscuri sistemice precum dezinformarea în mediul online.

Referitor la dosarul legislativ Digital Markets Act, demnitarul român a subliniat necesitatea clarificării obiectivului general al propunerii și a interacțiunii cu alte domenii de politică precum politică de concurență, preluarea lecțiilor învățate din materia antitrust, consolidarea dialogului de reglementare cu platformele online vizate (e.g. servicii de intermediere online, motoare de căutare cu o putere foarte mare de piață) și asigurarea unui cadru adecvat de cooperare instituțională între Comisia Europeană și Statele Membre UE, pe baza unor instrumente de punere în aplicare și investigare adaptate la era digitală.

În cadrul dezbaterii politice asupra Strategiei industriale europene actualizate cu titlul ”Construirea unei piețe unice mai puternice pentru redresarea Europei” s-a discutat despre accesul la materii prime critice necesare celor 14 ecosisteme industriale europene și reducerea dependențelor. Miniștrii au apreciat conținutul Comunicării Comisiei adoptate la 5 mai 2021 și au susținut măsurile referitoare la adâncirea pieței unice și a rezilienței acesteia, în beneficiul tuturor părților interesate, în special al IMM-urilor. Totodată au recomandat diversificarea rețelelor lanțurilor de aprovizionare cu materii prime pentru a asigura că industria europeană rezistă în condiții de criză.

Secretarul de stat Paul Ene a subliniat necesitatea asigurării accesului la finanțare pentru întărirea capacității financiare și pentru creșterea IMM-urilor inovative și a companiilor medii/midcap, în linie cu normele privind ajutorul de stat și cadrul temporar de ajutor de stat, corelat și cu combaterea plăților întârziate și aplicarea Directivei 2011/7. Demnitarul a susținut necesitatea punerii în aplicare a strategiei industriale, importanța alianțelor industriale europene, a participării României la proiectele importante de interes comun european IPCEI și în proiecte multinaționale și transfrontaliere pentru dezvoltarea economică, tranziția dublă verde și digitală. Acesta a evidențiat rolul din ce în ce mai important al standardizării europene în economie și utilizarea achizițiilor publice în domenii strategice.

În ceea ce privește atingerea obiectivelor dublei tranziții, secretarul de stat Paul Ene a evidențiat rolul accesului la resurse minerale neenergetice și al economiei circulare, în special în sectoarele microelectronică, baterii Li-Ion, calcul de înaltă performanță și potențialul național de a contribui la acest proces de tranziție, inclusiv cu referire la actualizarea cadrului legislativ național necesar exploatării depozitelor istorice de deșeuri miniere cu conținut de metale utile, respectiv adoptarea Legii nr. 275/2020 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003, aplicabilă de la 17.12.2020.

România a susținut adoptarea Concluziilor Consiliului ”Turismul în Europa pentru următorul deceniu: durabil, rezilient, digital, global și social ” și a Concluziilor Consiliului ”Utilizarea tehnologiilor în domeniul datelor în scopul îmbunătățirii mai bunei reglementări”.

La finalul reuniunii, Zdravko POČIVALŠEK, Ministrul dezvoltări economiei și tehnologiei din Slovenia a prezentat programul de lucru în SEM ÎI 2021 în domeniul pieței unice și al industriei și datele următoarelor reuniuni ale Consiliului UE Competitivitate.

La reuniune au participat miniștri responsabili pentru piață internă și industrie din Statele Membre UE, iar Comisia Europeană a fost reprezentată de Margrethe Vestager, Vicepreședintele executiv al Comisiei pentru ”O Europă pregătită pentru era digitală” și Comisar pentru concurență, Valdis Dombrovskis, Vicepreședintele executiv al Comisiei pentru ”O economie care funcționează pentru cetățeni” și Comisar pentru comerț și de Thierry Breton, Comisar pentru piață internă.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW