Scădere notabilă a producţiei agricole

În anul 2020, valoarea producției ramurii agricole a scăzut cu 15,4% comparativ cu anul precedent.

Producția vegetală a scăzut cu 21,5%, iar producția animală și serviciile agricole au scăzut cu câte 1,2%, potrivit INS.

În anul 2020, structura valorii producției ramurii agricole a prezentat modificări semnificative în comparație cu anul precedent. Ponderea producției vegetale a fost de 64,9% cu 5,1 puncte procentuale în scădere față de anul anterior, producția animală de 32,9% cu 4,9 puncte procentuale în creștere față de anul anterior, iar serviciile agricole au avut o pondere de 2,2%.

Structura valorii producției vegetale în anul 2020, pe principalele grupe de culturi, prezintă următoarele diferențe față de anul precedent:

– creșteri ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: legume, inclusiv pepeni (+4,2 puncte procentuale), fructe și struguri (+3,6 puncte procentuale), plante de nutreț (+1,2 puncte procentuale) și la cartofi (+1,0 puncte procentuale);

-scăderi ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: cereale (-7,6 puncte procentuale), alte grupe de produse (- 1,6 puncte procentuale) și plante uleioase (-0,8 puncte procentuale).

Structura valorii producției animale în anul 2020, pe principalele specii și grupe de produse prezintă următoarele diferențe față de anul precedent:

-creșteri ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: ovine și caprine (+0,7 puncte procentuale), produse obținute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică (+0,6 puncte procentuale), bovine (+0,4 puncte procentuale) și alte grupe de produse (+0.2 puncte procentuale); -scăderi ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: păsări (-1,4 puncte procentuale) și porcine (-0,5 puncte procentuale).

Informații suplimentare:

Producția ramurii agricole este determinată conform metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice pentru Agricultură” și cuprinde: valoarea tuturor producţiilor de produse agricole (inclusiv valoarea producţiei de vin obţinută în unităţile agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie) şi valoarea serviciilor agricole efectuate de unităţile specializate. Această producţie nu cuprinde: valoarea consumului de sămânţă din producţie proprie pentru culturile la care însămânţările se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaţi în producţia de vin a unităţilor agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie, valoarea laptelui consumat de animale, valoarea ouălor puse la incubat şi pierderile la producători după recoltare.

În plus, producţia ramurii agricole cuprinde valoarea activităţilor secundare neagricole neseparabile şi este diminuată cu valoarea laptelui transformat în derivate (produse obţinute din prelucrarea laptelui) în aceeaşi fermă.

Activităţile secundare neagricole neseparabile sunt activităţi legate direct de producţia agricolă care nu pot fi separate de activitatea agricolă principală din punct de vedere al costurilor (ex.: producerea brânzeturilor în ferma zootehnică).

Producţia ramurii agricole este exprimată în preţuri de bază (preţurile la producător la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) ale fiecărui an.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW