7.6 C
București
joi, 15 aprilie

Pensia medie a crescut cu 16,1%, la 1.500 lei

În anul 2020:

▪ numărul mediu de pensionari a fost de 5128 mii persoane, în scădere cu 29 mii persoane faţă de anul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4675 mii persoane, în creṣtere cu 3 mii persoane faţă de anul precedent;

▪ pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii 1 ) a fost de 1.500 lei, în creṣtere cu 16,1% faṭă de anul precedent;

▪ pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1450 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 52,0% (comparativ cu 48,4% în anul precedent);

▪ indicele pensiei medii reale faţă de anul precedent calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 112,2%, potrivit INS.

În anul 2020 comparativ cu anul 2019

• Comparativ cu anul precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 29 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 3 mii;

• Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același an, cu 16,1%, respectiv cu 16,3%.

În anul 2020

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,18% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (78,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,1%. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 14 la 10 în Botoṣani. Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 773 de lei (1152 lei în judeţul Botoṣani, 1.160 lei în Giurgiu, 1178 lei în Vrancea, faţă de 1925 lei în judeṭul Hunedoara, 1831 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1720 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG 2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială) în anul 2020 a fost de 968,4 mii persoane, din care:

– 800,8 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,1% din totalul pensionarilor din această categorie;

– 152,7 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,5% din totalul acestora;

– 14,9 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 2,1% din totalul acestei categorii.

Informaţii suplimentare:

* Pensia reală exprimă contravaloarea mărfurilor şi serviciilor care pot fi cumpărate, respectiv utilizate, cu pensia medie nominală netă într-o anumită perioadă de timp, comparativ cu altă perioadă, având în vedere evoluţia preţurilor de consum şi a tarifelor serviciilor. Indicatorul se determină luând în calcul sumele corespunzătoare pentru pensiile plătite pensionarilor de asigurări sociale de stat, pensionarilor MApN, MAI, SRI.

** Pensia medie lunară reprezintă dreptul bănesc stabilit prin decizia de pensie; se calculează prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în plată în anul de referinţă la numărul mediu al acestora înmulţit cu 12 (luni).

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW