Serviciile medicale acordate de furnizorii CAS în luna iulie au fost raportate

În data de 7 august 2019, din cabinetele medicilor de familie au fost transmise în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) aproximativ 400.000 de servicii medicale, dintre care 326.806  au fost semnate cu cardul și validate. Un număr de 61.806 servicii medicale au fost nesemnate cu cardul.

Din categoria serviciilor nesemnate fac parte cele acordate fără card de sănătate, ca de exemplu serviciile medicale acordate copiilor sau asiguraților fără card (pierdut, furat, distrus, neemis). De asemenea, nesemnarea serviciilor poate apărea ca urmare a unor  întârzieri de răspuns în sistem.  Până la închiderea calendarului de raportări vor fi validate toate serviciile medicale care au fost acordate cu respectarea normelor legale în vigoare.

De asemenea, situația raportărilor serviciilor acordate în luna iulie 2019 de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, până  la data de 7 august, este următoarea:

  • Asistență medicală primară: 9.770 raportări (din 10.111 cabinete medici de familie) – 96,6 %;
  • Asistență medicală ambulatorie de specialitate: 2.919 raportări (din 3.007 furnizori) – 97%;
  • Farmacii: 21.406 raportări (din 23.210 furnizori) – 92%;
  • Furnizori de servicii paraclinice în ambulatoriu: 1.274 raportari (din 1.319 furnizori) – 96,5%.

Termenele de raportare lunare sunt stabilite de fiecare casă de asigurări de sănătate în parte pentru furnizorii de servicii medicale cu care se află în relație contractuală.

În cursul zilei de 7 august 2019, pe adresa de suport aflată la dispoziția furnizorilor de servicii medicale pentru cazurile în care întâmpină dificultați în accesarea PIAS, a fost înregistrat un număr de 10 sesizări care semnalau disfuncționalități de sistem, toate soluționate în scurt timp după primirea mesajelor respective.

Totodată, conducerea CNAS a continuat întâlnirile cu furnizorii de servicii medicale. În cadrul acestor întâlniri s-au discutat măsuri pentru o mai bună funcționare a sistemului informatic, dar și măsuri de debirocratizare menite să asigure pacienților servicii medicale de o mai bună calitate.

Astfel, în data de 5 august,  conducerea CNAS s-a întâlnit cu reprezentanții Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA), iar în data de 6 august a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Uniunii Patronatelor Independente din Medicina de Familie.

În cursul zilei de 8 august, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a participat la o întâlnire cu Președintele CNAS, Vasile Ciurchea și cu alți reprezentanți ai instituției. Toate propunerile  avansate în cursul întâlnirilor vor fi analizate și dezbătute.  

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW