30 miliarde de euro, pentru proiecte de infrastructură care conectează regiunile UE

·Noi fonduri disponibile din 2021 pentru proiecte transfrontaliere privind transporturile, energia și sectorul digital

·60% din fonduri vor fi alocate obiectivelor legate de climă

·Reducerea birocrației privind autorizațiile necesare pentru proiecte de transport majore

PE a adoptat programul îmbunătățit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” și a acordat noi fonduri pentru proiecte privind transporturile, energia și sectorul digital pentru 2021-2027.

Programul îmbunătățit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE), stabilit de comun acord de Parlament și Consiliu în luna martie, are un buget de 30 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027. El va finanța proiecte privind transporturile, energia și sectorul digital cu valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. MIE va garanta finalizarea la timp, până în 2030, a unor proiecte transeuropene esențiale, precum Rail Baltica, infrastructura de alimentare cu combustibili alternativi și introducerea rețelelor 5G pe axe de transport importante.

Eurodeputații au reușit să aloce 60% din fondurile MIE pentru proiecte care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. 15% din fondurile alocate pilonului energetic vor fi direcționate către proiecte transfrontaliere privind energia din surse regenerabile.

Proiectele de generație viitoare

MIE are o structură bazată pe trei piloni. Aproximativ 23 de miliarde euro vor fi alocate proiectelor de transport, 5 miliarde euro proiectelor din domeniul energiei și 2 miliarde euro proiectelor vizând sectorul digital. Circa 10 miliarde euro alocate proiectelor de transport transfrontaliere vor proveni din Fondul de coeziune și vor sprijini țările din Uniune să finalizeze conexiunile de transport despre care s-a stabilit anterior că lipsesc. 1,4 miliarde euro vor contribui la finalizarea accelerată a unor proiecte feroviare transfrontaliere majore care lipsesc. Proiectele beneficiare vor fi selectate de Comisie în condiții concurențiale.

În sectorul digital, MIE va susține dezvoltarea unor proiecte de interes comun. Printre acestea se numără rețele digitale sigure și securizate de foarte mare capacitate și sisteme 5G, precum și digitalizarea rețelelor de transport și de energie.

Programul va avea ca scop și să crească nivelul de interoperabilitate al rețelelor energetice și să se asigure că proiectele finanțate respectă planurile privind clima și energia de la nivel național și de la nivelul Uniunii Europene.

Accelerarea proiectelor de transport

Parlamentul a aprobat și o serie de norme noi privind Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), agreate cu Consiliul. Acestea simplifică procedurile de acordare a autorizațiilor pentru proiecte legate de TEN-T, pentru a facilita finalizarea lor. Statele membre vor trebui să stabilească un punct de contact pentru promotorul fiecărui proiect și să se asigure că obținerea unei autorizații de demarare a unui proiect nu durează mai mult de patru ani.

Intervenţii ale raportorilor

Raportorul din partea Comisiei pentru transport și turism, Marian-Jean Marinescu (PPE, România), a afirmat: „Mecanismul pentru interconectarea Europei va moderniza conexiunile de transport în întreaga UE. Acesta va ajuta Europa să facă față provocărilor legate de decarbonizare din acest sector și va contribui în special la transformarea în realitate a sloganului „trecerii la transportul feroviar”. Completarea legăturilor lipsă va încuraja, de asemenea, circulația persoanelor și a mărfurilor.”

Colegul său și coraportorul din Comisia pentru transport și turism, Dominique Riquet (Renew, Franța), a adăugat: „Realizarea Pactului verde nu va fi posibilă. Următoarea generație a Mecanismului pentru interconectarea Europei »vine la momentul potrivit pentru a asigura această tranziție”

Raportoarea din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Henna Virkkunen (PPE, Finlanda), a subliniat: „Mecanismul pentru interconectarea Europei finanțează proiecte-cheie privind conectivitatea transfrontalieră și energia din surse regenerabile între statele membre și va permite Europei să facă un salt către o economie digitală și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Ceea ce este esențial pentru a ne asigura că rămânem competitivi în viitor.”

Programul îmbunătățit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” va intra în vigoare după ce noile norme sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a pregăti punerea în aplicare a normelor de raționalizare.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW