2.1 C
București
duminică, 29 noiembrie

Băncile pot majora oricând comisioanele şi dobânzile persoanelor juridice

Unele bănci pot mări comisioanele şi dobânzile pe parcursul derulării unui contract cu persoane juridice. Băncile se pun la adăpost prin precizarea unor fraze cheie în condiţiile generale de furnizare a serviciilor către persoane juridice. Prin acele clauze anunţă în prealabil că pot majora costurile firmelor cu comisioanele şi dobânzile bancare. Si acest lucru se poate intampla pe parcursul derulării unui contract.

În cazul în care firmele acceptă condiţiile generale de afaceri practicate de bănci, atunci acceptă, practic, faptul ca banca să le majoreze costurile cu serviciile bancare. Chiar daca aceste ajustari apar „în timpul jocului”. GdS a verificat termenii generali de afaceri anunţaţi de mai multe bănci în relaţia cu firmele şi alte persoane juridice.

„Banca își rezervă dreptul…”

„Banca își rezervă dreptul de a schimba nivelul dobânzilor/comisioanelor/taxelor/spezelor”. Astfel de prevederi se regăsesc în mai multe clarificări ale băncilor pentru relaţia cu persoane juridice. Unele bănci numesc acele proceduri interne Condiţii Generale de Afaceri. Alte bănci numesc „Termeni şi condiţii în relaţia cu persoane juridice”. Sau le pot denumi „Condiţii generale de derulare a operaţiunilor cu persoane juridice”.

În unele cazuri, se regăsesc în Condiţiile Generale de Afaceri exprimări de genul celei de mai sus. Concret, o bancă a introdus următoarele prevederi în Condiţiile Generale de Afaceri, aplicabile în relaţia cu firmele (şi cu alte persoane juridice): „Banca își rezervă dreptul de a modifică aceste CGA, în tot sau în parte, oricând va considera oportun, asemenea modificare urmând a produce efecte între Bancă și Client în termen de 2 luni de la data la care informarea în acest sens se consideră primită de către Client, cu excepția situației în care Clientul a notificat în scris Banca cu privire la neacceptarea modificărilor, în intervalul anterior menționat. Modificările sunt comunicate Clientului conform secțiunii “Notificări” sau prin mijloacele de comunicare”.

Cum pot fi majorate „în timpul jocului” costurile firmelor de către bănci

Costurile firmelor sunt majorate de bănci în funcţie de cum sunt interesele băncilor. Observăm exprimări în documentele publicate pe site-urile băncilor de genul că se vor majora comisioanele în funcţie de „costurile proprii şi/sau de politică financiară a Băncii”

O  bancă prevede expres faptul că va putea majora comisioanele şi dobânzile oricând. Majorarea se poate face pe parcursul unui contract cu o persoană juridică.  Banca respectivă prevede: „(ii) Banca își rezervă dreptul de a modifica oricând nivelul dobânzilor, taxelor, comisioanelor, abonamentelor și/sau al oricăror alte speze datorate de Client pentru produsele oferite și/sau serviciile prestate (inclusiv pentru facilități de credit /finanțări bancare/Angajamente/alte tipuri de finanțări acordate de Banca), fără a distinge dacă valorile sunt standard sau negociate cu Clientul, în funcție de costurile proprii și/sau de politica financiară a Băncii și/sau în funcție de evoluția ratelor de dobândă pe piața financiar – bancară și/sau, dacă este cazul, de alte criterii prevăzute în Contractele specifice și cu Condiții Generale de Derulare a Operațiunilor Bancare Persoane Juridice/Entități fără personalitate juridică”.

În continuare, aceeaşi bancă explică şi faptul că respectivul client – persoană juridică află de noile comisioane şi dobânzi pe pe listele băncii sau de la data când banca îl notifică pe client. Astfel: „Modificarea nivelurilor costurilor se consideră a fi fost valabil comunicată Clientului de la data publicării noilor valori în cuprinsul Listelor specifice, sau, după caz, de la data primirii notificării în condițiile pct. 9.2.2, Clientul acceptând ca noile valori ii sunt aplicabile de la data comunicării sau de la o altă dată stabilită pentru intrarea în vigoare (când este cazul)”

Firmele mari pot avea departamente juridice care negociează cu băncile politica de dobânzi şi comisioane. Însă firmele mici acceptă condiţiile băncilor de la început şi nu pot negocia comisioanele şi dobânzile cu instituţiile financiare cu care încheie contracte.

O firmă din Craiova s-a trezit, în urmă cu doi ani cu modificarea dobânzii la un contract de leasing. Se intampla la circa trei luni de la începerea contractului. O altă persoană juriridică a constatat că banca i-a majorat comisioanele la câteva luni de la semnarea contractului cu banca.

„Persoanele juridice trebuie să se protejeze singure”

Între bancă şi client – persoană juridică – se încheie contracte acceptate de ambele părţi. Potrivit unor surse bancare, din moment ce o persoană juridică semnează şi acceptă termenii şi condiţiile impuse de bănci, atunci acceptă regulile. „Persoanele juridice trebuie să se părotejeze singure. Să citească toate clauzele din contractul cu banca şi să fie informate în legătură cu politicile băncilor.

Din moment ce o persoană juridică acceptă termenii contractuali, acel contract comercial produce efecte pentru ambele părţi. Este totul legal”, au spus aceleaşi surse bancare. Firmele pot refuza majorarea costurilor cu comisioanele bancare. Si îşi pot găsi o altă bancă parteneră cu care să încheie noi contracte, in conditii acceptabile. 

Unele bănci dau posibilitatea firmelor să refuze majorarea comisioanelor

Dacă află de intenţia băncii de a majoră comisioanele, persoanele juridice (PJ) pot refuză aceste majorări pruntr-o notificare transmisă băncii. „Banca are dreptul să modifice Termenii şi Condiţiile Generale de Afaceri (TCGA) și/sau Tariful de Comisioane pentru persoane juridice (…). Orice modificare a acestor documente se aduce la cunoștință Clientului prin afișare în Unitățile Bancare și/sau prin publicare pe site-ul Băncii cu cel puțin 30 zile calendaristice anterior datei propuse pentru aplicarea acestora. 4. Clientul are posibilitatea ca, până la data intrării în vigoare a modificărilor menționate la punctul 3 de mai sus, să notifice Banca, prin scrisoare cu confirmare de primire sau la Unitatea Bancară care îl administrează, cu privire la refuzul TCGA și/sau Tarifului deComisioane pentru PJ (…) și denunțarea Documentației Contractuale”.

Persoanele fizice sunt protejate în faţa băncilor de OUG 50/2010

Directivele europene de protecţie a consumatorilor au fost transpuse în legislaţia romnească. Prin consumator se înţelege orice persoană fizică. Astfel, prin OUG 50/2010, aprobată şi actualizată prin Legea 288/2010, persoanele fizice sunt protejate de eventuale tentative de practici abuzive ale băncilor. Le este interzis băncilor să majoreze dobânzile sau comisioanele pe parcursul unui contract încheiat cu persoane fizice.

Iată ce prevede OUG 50/2010, pentru relaţia dintre bănci şi consumatori: „(1) Fără a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobânzii, pe parcursul derulării contractului de credit: a) se interzice majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor și spezelor bancare, cu excepția costurilor impuse prin legislație; b) se interzic introducerea și perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze bancare, cu excepția costurilor specifice unor produse și servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia.

Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiționale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislație; c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană; d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit; e) se interzice perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricărui alt cost, în cazul în care consumatorul dorește schimbarea datei de scadență a ratelor”.

Persoanele fizice mai au şi alte forme de protecţie în faţa băncilor. Tot la art 35 din OUG 50/2010 se prevede că „(3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit condițiilor contractuale, creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea expresă a consumatorului, prin altă modalitate stabilită de acesta și agreată de creditor și va pune la dispoziția acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare”.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW