12.3 C
București
sâmbătă, 8 mai

Cum pot beneficia firmele de rambursarea de la stat a 41,5% din salariile angajaților

Ordonanța de urgență prin care statul asigură 41,5% din salariile de bază brute prevede cum pot intra firmele în posesia banilor rambursaţi de la stat. OUG 92/2020 clarifică și ce condiții trebuie să îndeplinească firmele pentru a primi sumele respective de la stat.

Rambursarea a 41,5% din salarii se face pentru o perioadă de trei luni, cu condiția ca angajatorul să mențină acei angajați activi cel puțin până la 31 decembrie 2020. Excepție fac lucrătorii sezonieri, care nu trebuie păstrați la muncă până în decembrie. Obligația legată de mentinerea raporturilor de munca pana in decembrie nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Cine beneficiază de banii de la stat

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au fost în șomaj tehnic de 75% pentru mai mult de 15 zile pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă, și au beneficiat de 75% din salariu, pot beneficia, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Suma ce poate fi decontată de la stat reprezintă 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, respectiv Legea nr. 6/2020, cu modificările ulterioare. Salariul mediu brut pe 2020 este de 5.429 de lei. Ceea ce înseamnă că statul nu poate deconta pentru un singur angajat mai mult de 2.253 de lei pe lună, timp de trei luni.

Cum pot cere firmele rambursarea a 41,5% din salarii

De fapt, firmele vor fi obligate să achite salariile integrale, apoi să ceară de la stat cei 41,5%. Practic, statul le-ar rambursa aproximativ o sumă echivalentă cu contribuțiile plătite de firme pentru fiecare angajat care a fost minimum 15 zile în șomaj tehnic.

Ordonanța stabilește cum se pot întoarce acei 41,5% de la stat către angajator

Actul normativ precizează că sumele ce reprezintă 41,5% din salariile angajaților „se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat“.

În vederea decontării sumelor prevăzute în OUG 92/2020, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Ulterior, începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal.

Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere. Precum și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului. Lista va fi „conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență“, se arată în OUG.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute în OUG.

Cum se decontează banii către firme

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor respective „se efectuează în termen de cel mult zece zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea”.

Plata sumelor ce reprezintă 41,5% se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit. Plata se face efectiv după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene a îndeplinirii condițiilor.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute in OUG 92/2020 sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat.

Firmele restituie suma, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b),art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW