Finalizarea proiectului „Propunere alternativă de politică publică pentru simplificarea cadrului legislativ în educație”

Asociația „Uniunea Editorilor din România”, Asociația „Arte 21 Poveștile lumii” și Asociația „Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) – PRO VOCAȚIE” anunță finalizarea proiectului „Propunere alternativă de politică publică pentru simplificarea cadrului legislativ”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod 109770, valoarea totală a proiectului fiind de 955.433,32 lei (valoarea nerambursabilă din FSE: 786.369,83 lei și valoarea nerambursabilă din bugetul național: 149.964,62 lei).

Proiectul s-a desfășurat pe o periodă de 16 luni (19.09.2018-18.01.2020), iar obiectivul său general a constat în creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, în vederea simplificării legislației aferente domeniului educațional și integrarea principiilor orizontale și a temelor secundare în filozofia intervențiilor în acest sector, cu focus pe utilizarea noilor tehnologii.

Pentru fundamentarea Propunerii de Politică Publică a fost realizată o analiză documentară asupra legislației românești și a legislației din 5 țări ale UE cu privire la modul de reglementare a pieței manualelor, cu focus pe cele digitale și un studiu prin metode cantitative și calitative, realizat de IRES, care și-a propus să identifice percepția profesorilor, a părinților elevilor asupra problematicii EDU DIGITAL și a stakeholderilor (edituri, autori, inspectorate, MEN) asupra pieței manualelor, din perspectiva utilizării manualelor digitale.

Pentru elaborarea/formularea celor trei scenarii ale politicii publice alternative s-au desfășurat 2 seminarii (București și Cluj), apoi acestea au circulat între toți participanții la seminarii pentru completări și modificări. Cele 2 seminarii s-au constituit ca element de inovare socială pentru că au urmărit găsirea și implementarea de idei inovatoare la nevoia de integrare a noilor tehnologii în educație pentru asigurarea accesului egal la educație tuturor cetățenilor României.

Cele 3 scenarii de propunere alternativă de politică publică au fost supuse dezbaterii publice pentru alegerea celui mai bun scenariu și pentru îmbunătățirea sa. Propunerea alternativă de politică publică a fost formalizată într-un document care să răspundă rigorilor legislative.

30 de organizații care activează în domeniul educaţiei şi noilor tehnologii au susținut politica publică, dintre care: 15 ONG-uri, 6 instituții publice și 9 parteneri sociali (sindicate și patronate). Au fost recepționate 51 de fișe de feedback privind cele trei scenarii, iar dintre acestea 33 au fost în favoarea celui de-al treilea scenariu, care este structurat în trei părți: infrastructură adecvată în școli, conținut digital și utilizarea noilor tehnologii de către personalul didactic. Varianta finală PPA a fost adoptată de echipa de implementare în cadrul unei sedințe de proiect extinse. Apoi, s-a elaborat un plan de campanie de advocacy pentru promovarea PPA și acceptarea sa de instituțiile cu responsabilități în direcția adoptării și implementării sale.

Mai multe detalii cu privire la proiect și la propunerea de politică publică alternativă le găsiți pe site-ul proiectului (https://edudigital.uer.ro/).

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW