Finanţare nerambursabilă între 200.000 şi 480.000 de lei de la Primărie

DGASMB a lansat sesiunea de selecţie publică de proiecte, cu termen limită de depunere: 18 iunie, ora 16.30.

Primăria Capitalei, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, a lansat sesiunea de selecţie publică de proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2019.

Programul de finanţare din acest an prevede o singură sesiune de selecţie a proiectelor. Suma totală alocată pentru anul 2019 este de 6.000.000 de lei. Regulamentul privind finanţările nerambursabile de la bugetul local a fost aprobat încă din anul 2018, prin HCGMB nr.274/2018.

Cererile de finanţare se depun la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, Bucureşti; data limită de depunere este 18.06.2019 orele 16:30.

Solicitanţii care pot participa la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă sunt persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii şi fundaţii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Una dintre condiţiile de participare la selecţie este ca durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) să nu depăşească data de 15.12.2019.

Alte cerinţe, condiţii de participare şi detalii, inclusiv tipurile de activităţi eligibile, sunt prezentate în Ghidul solicitantului şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, disponibile online, pe site-ul instituţiei https://dgas.ro/selectia-publica-de-proiecte-cu-finantare-nerambursabila-2019, sau la sediul DGASMB, alături de o serie de alte documente pe acest subiect.

Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare depuse, va fi realizată de Comisia de evaluare în perioada 19.06.2019 – 25.06.2019. Este prevăzut, totodată, un termen de 3 zile de la primirea scrisorii de informare pentru cererile de finanţare respinse, pentru formularea de contestaţii. Acestea se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

Sumele care se acordă pe fiecare proiect în parte depind de categoria proiectului, astfel:

– Maxim 480.000 lei pentru fiecare proiect de tip I (buget total alocat în valoare de 4.800.000 lei)
– Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)
– Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW