5.5 C
București
luni, 1 martie

Finanțările pe termen scurt, puse la dispoziție mediului privat în cadrul PNIRE

Observații și propuneri

Schemă de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate Covid-19 – granturi pentru 3 luni de chirie

Beneficiari: operatorii economici a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19, chiriași ai marilor centre comerciale.

Propunere – De eliminat discriminarea ce consideră eligibili doar chiriașii marilor centre comerciale – de introdus ca eligibil orice comerciant/ IMM care a avut de plătit chiria și a cărui activitate a fost suspendată temporar din cauza pandemiei.

Propunere 2 – De analizat și posibilitatea de se finanța și cazurile în care un IMM și-a achiziționat spațiul unde își derulează activitatea, deci nu mai este chiriaș, dar pentru a achiziționa spațiul comerciantul/IMM-ul a luat un credit, pe care l-a garantat chiar cu spațiul respectiv.

Granturi pentru investiții în energie regenerabilă pentru IMM-uri – maximum 30 mii euro pentru industria hotelieră și industria auto

Obiectiv: acordarea de granturi pentru:

– instalarea de panouri fotovoltaice, maximum 27kW,

– achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.

Propunere – Să poată beneficia de grantul pentru instalarea de panouri fotovoltaice inclusiv unitățile de producție (și nu numai), de exemplu, care au hale unde se pot monta panourile fotovoltaice în așa fel încât amprenta de carbon a acestor IMM-uri să scadă, independența lor energetică să crească iar întreprinderile să facă economii de costuri la factura anuală de energie.

Propunere 2 – Să poată beneficia de grantul pentru achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule toate domeniile de activitate interesate (de exemplu, inclusiv unitățile de producție/fabricare/procesare ce au sau își propun să aibă vehicule electrice sau hibrid în flota auto, ș.a.m.d.), în așa fel încât acest grant să fie un stimulent inclusiv în direcția înnoirii parcului auto al IMM-urilor prin achiziționarea de vehicule electrice sau hibrid.

Propunere 3 – Modul de acordare a granturilor ar trebui racordat la un parametru obiectiv al activității specifice respectivului IMM, nu să se acorde numai pe baza domeniului de activitate. Cred că ar fi mai util un parametru de genul cifră de afaceri/număr de salariați sau cele care au un consum mediu lunar în ultimul an de 27kWh, așa fel încât să se obțină o independență energetică.

Granturi pentru capital de lucru (max. 15% din veniturile pe 2019) destinate repornirii activităților economice pentru IMM-uri – HoReCa, transporturi, turism, organizarea de evenimente

Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor afectate de criză coronavirusului din domenii precum HoReCa, turism, transport, organizare de evenimente.

Propunere – De considerat ca eligibile pentru acest grant toate IMM-urile a căror activitate a fost suspendată temporar prin ordonanțele militare – de exemplu, și sălile de fitness, cabinetele stomatologice, clinicile de dermatologie-cosmetică, saloanele de coafură și cosmetică, furnizorii de formare profesională continuă etc au avut activitatea închisă prin ordonanțele militare prin care s-a gestionat situația de urgență.

Propunere 2 – Să nu se plafoneze eligibilitatea la maxim 1 milion de euro cifra de afaceri în 2019 – să fie eligibili, cu un grant de maxim 125 mii euro, cei care au avut cifra de afaceri medie pe ultimele două exerciții financiare de maxim 1 milion de euro.

Propunere 3 – Menționarea explicită a ONG-urilor că beneficiari pe acest grant (cele cu activitate economică sunt asimilate IMM-urilor, dar ar fi de folos menționarea clară a acestui aspect).

Propunere 4 – Menționarea posibilității accesului la granturile pentru capital de lucru și a firmelor care fac angajări noi.

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri – între 50 mii și 200 mii euro

Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie.

Propunere – Să se completeze lista codurilor CAEN eligibile cu următoarele: 4520 (spălătorii auto, service-uri auto); 9602, 9604 (coafură, înfrumusețare, întreținere corporală), 8230 (organizare târguri, congrese), 8292 (activități de ambalare), 7500 (servicii veterinare), 9601 (spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană). (de completat și cu alte coduri CAEN de interes)

Propunere – Grilă de punctaj: Având în vedere situația de criză economică generată de criza sanitară și importanţa vitală a securizării locurilor de muncă inclusiv datorită efectului multiplicator în economie al investițiilor, solicităm uniformizarea cotelor de cofinanțare din grilă de punctaj la nivelul întregii țări, în așa fel încât afacerile din București-Ilfov să nu fie dezavantajate (să nu li se solicite cofinanțare mai mare decât celorlaltor regiuni).

Propunere – Grilă de punctaj: În ceea ce privește criteriul legat de profit: de acceptat, ca alternative pe lângă profitul operațional (EBIT – cel care apare acum în grilă), și: EBITDA; nivelul investițiilor în exercițiul financiar anterior; și, respectiv, nivelul capitalurilor proprii, în așa fel încât punctajul oferit la acest criteriu să nu discrimineze IMM-urile care au investit din surse proprii sau atrase în 2019 și nici pe cele sănătos capitalizate.

Propunere – Grilă de punctaj: În ceea ce privește ultimul criteriu ce apare în prezent în grilă de punctaj, care precizează:

„d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte

  • Sold negativ – 10 puncte
  • Sold pozitiv – 0 puncte

Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor și importurilor, se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.”

Propunerea este ca, pentru codurile CAEN pentru care nu se poate calcula soldul balanței comerciale, acest indicator să fie echivalat cu 10 puncte acordate în cazul în care proiectele prevăd minimum o investiție ref. la creșterea eficienței energetice / introducerea surselor regenerabile în mixul energetic / accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități / reducerea cantității de deșeuri sau creșterea gradului de reciclare a deșeurilor specifice generate de activitatea finanțată, ș.a.m.d.

Propunere – Menționarea explicită a ONG-urilor că beneficiari pe acest grant (cele cu activitate economică sunt asimilate IMM-urilor, dar ar fi de folos menționarea clară a acestui aspect).

Întrebare – În draft-ul de OUG, se menționează că „Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.” – Se are în vedere modificarea în acest sens a grilei de punctaj ? Dacă sunt IMM-uri care pot asigura din surse proprii cota de cofinanțare, de ce să fie dezavantajate în față celor care contractează credit bancar pentru cofinanțare ?

Întrebare – Când se va lansa această schemă? Cât vor dura evaluarea și contractarea? Se are în vedere o procedură accelerată de depunere online a cererii de finanțare + evaluare semiautomatizată + contractare, în așa fel încât fondurile să ajungă cât mai repede la beneficiari?

Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor – între 30 și 100 mii euro

Obiectiv: Sprijinirea activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu activitate de producție care au drept scop dotarea cu echipamente IT, utilizarea semnăturii electronice, conectarea la broadband, achiziționarea de softuri standardizate și personalizate, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

Propunere – Menționarea posibilității accesului la granturile pentru digitalizarea IMM-urilor și a firmelor care fac angajări noi.

Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru companii – între 30 și 100 mii euro

Obiectiv: Asigurarea de resurse pentru companiile mari și medii care investesc fonduri în procesul de educare a forței de muncă pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți, linii tehnologice automatizate etc.), dar și pentru companiile mici și medii care investesc fonduri în resursă umană pentru cunoștințe de bază în domeniul utilizării programelor informatice specializate dar și a celor generale.

Întrebare – Având în vedere importanţa vitală a transformării digitale a afacerilor pentru a supraviețui, a se dezvolta, a-și crește competitivitatea și, eventual, a alege internaționalizarea în acest context extrem de dificil atât la nivel național, cât și la nivel european, ne puteți spune când anume se vor lansa aceste scheme ? Cât vor dura evaluarea și contractarea? Se are în vedere o procedură accelerată de depunere online a cererii de finanțare + evaluare semiautomatizata + contractare, în așa fel încât fondurile să ajungă cât mai repede la beneficiari?

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW