Lansarea proiectului „Achiziție de echipamente în vederea modernizării SC Optim Serv 2005 SRL”

S.C OPTIM SERV 2005 S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Achiziție de echipamente în vederea modernizării SC Optim Serv 2005 SRL”, cod SMIS 122805, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.A – Îmbunatățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC – Apel ITI DD.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 3.834.193,71 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.284.413, lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă dezvoltarea companiei prin realizarea unei investiții inițiale în Orașul Isaccea, respectiv crearea unei noi unități de prestare servicii pentru realizarea de construcții hidrotehnice. Obiectivul general al proiectului este în strânsă legatură cu obiectivul specific al priorității de investiții 2.2.A.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

a) Achiziționarea de utilaje (excavator cu pompa submersibilă pentru dragare, compactor de sol și macara mobilă), echipamente specifice (stâlp de iluminat cu panou fotovoltaic, stâlpi de energie regenerabilă, container pentru deșeuri și laptopuri) precum și active necorporale dedicate activității care face obiectul acestui proiect.

b) Achiziționarea de tehnologii inovatoare în cadrul unității nou create și întreprinderea de activități specifice pentru realizarea de lucrări de construcții hidrotehnice, de calitate superioară.

Durata de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv de la data de 27.03.2018 până la data de 31.12.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la MIHAI VALERICĂ, Funcție: Reprezentant legal, Tel. 0752.425.460, E-mail: optimserv05@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW