Parlamentul European solicită control democratic asupra eforturilor naționale de redresare

. Este necesar un rezumat al reformelor și investițiilor prevăzute de planurile naționale
. Evaluarea cheltuirii în mod eficient și adecvat a fondurilor
. Supravegherea ar îmbunătăți dialogul privind redresarea și reziliența
. PE solicită toate informațiile relevante privind eforturile naționale de redresare, asigurând supravegherea democratică a punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Într-o rezoluție adoptată joi, 20 mai, cu 602 voturi pentru, 35 împotrivă și 56 abțineri, eurodeputații au reafirmat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, Parlamentul European are dreptul de a primi informații relevante cu privire la stadiul punerii în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență.
Pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilitate democratică a planurilor naționale de redresare și reziliență, eurodeputații așteaptă să primească din partea Comisiei Europene informațiile de bază necesare, precum și un rezumat al reformelor și investițiilor prevăzute în planurile naționale primite (18 state membre și-au prezentat programele de redresare și reziliență până la data de 18 mai). De asemenea, aceste informații ar trebui furnizate Parlamentului European într-un format ușor de înțeles și comparabil, inclusiv orice traduceri existente ale documentelor depuse de statele membre.

Implicarea cetățenilor și a părților interesate

Eurodeputații consideră că accesul la informațiile privind evaluările preliminare ale planurilor nu va influența rezultatul procedurii, deoarece majoritatea planurilor naționale de redresare și reziliență sunt deja destul de avansate și aprobarea acestora este foarte probabilă. Dimpotrivă, o astfel de supraveghere ar îmbunătăți dialogul privind redresarea și reziliența.
În plus, transparența și responsabilitatea deplină prin implicarea Parlamentului ar asigura și ar consolida legitimitatea democratică și sentimentul de apartenență al cetățenilor la Mecanismul de redresare și reziliență. Pentru a asigura implicarea societății civile și a autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a planurilor, eurodeputații solicită Comisiei Europene să invite statele membre să consulte toate părțile interesate la nivel național și să le monitorizeze pentru a se asigura că au loc consultări cu privire la orice modificări viitoare sau la noi planuri.

Evaluarea etapelor intermediare

Eurodeputații doresc, de asemenea, informarea comisiilor competente ale Parlamentului cu privire la constatările preliminare privind îndeplinirea țintelor convenite și a etapelor intermediare, precum și cu privire la planurile naționale de redresare și reziliență. Dacă se realizează acest lucru, eurodeputații vor putea evalua mai bine cheltuirea eficientă și adecvată a fondurilor.

Context

Mecanismul de redresare și reziliență este cel mai important element constitutiv al pachetului de măsuri Next Generation EU și un instrument temporar de criză conceput pentru a sprijini țările UE să facă față efectelor pandemiei de COVID-19, cu o capacitate totală de 672,5 miliarde euro sub formă de împrumuturi și granturi.
Pentru a putea beneficia de finanțare, planurile naționale de redresare și reziliență trebuie să se concentreze pe șase domenii-cheie de politică ale Uniunii: tranziția spre o economie verde, inclusiv biodiversitatea; transformarea digitală; coeziunea economică și competitivitatea; coeziunea socială și teritorială; reacția instituțională la crize și pregătirea pentru situații de criză; și politicile cu accent pe următoarea generație, copii și tineret, inclusiv educația și formarea de competențe. Fiecare plan trebuie să consacre climei cel puțin 37% din buget, iar acțiunilor din domeniul digital cel puțin 20%. În cele din urmă, statele membre trebuie să explice modul în care planurile de redresare și reziliență contribuie la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse pentru toți și modul în care părțile interesate relevante la nivel național au fost implicate în pregătirea programelor de redresare și reziliență.

- PUBLICITATE -

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW