Parteneriat APAPR- ENVISIA

APAPR – Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România și ENVISIA – Boards of Elite au plăcerea să anunțe semnarea unui parteneriat în scopul promovării educației în domeniul guvernanței corporative și cadrului de reglementare specific pensiilor private și piețelor financiare.

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) este organizația profesională, neguvernamentală, apolitică și independentă care reunește toți admnistratorii de fonduri de pensii private din România – atât cele obligatorii (Pilonul II), cât și facultative (Pilonul III) -, precum și băncile depozitare, având ca obiective principale: protejarea intereselor membrilor săi, respectarea standardelor profesionale și păstrarea unor raporturi de concurență loială; îmbunătățirea legislației din domeniul pensiilor private și piețelor financiare; informarea, educația și cooperarea în domeniul pensiilor private. Principiile de bază ale asociației sunt: etica profesională; prevenirea utilizării ilicite de către membrii Asociației a informațiilor confidențiale sau privilegiate; transparența (atât în operațiunile de piață cât și în activitățile interne); egalitatea membrilor; unitatea de interese a membrilor; promovarea intereselor membrilor Asociației și ale participanților la fondurile de pensii private; evitarea oricăror conflicte de interese.

ENVISIA BUSINESS SCHOOL (ENVISIA) – boards of elite – este prima școală de business din România și din Europa Centrală și de Est dedicată membrilor consiliilor de administrație, top managementului executiv (CEO, CFO, COO, CIO, CRO, etc), precum și specialiștilor cu înaltă expertiză care vizează aceste poziții. ENVISIA oferă programe de certificare și de dezvoltare a competențelor și abilităților de conducere, servicii de mentoring și evaluare.

O premieră europeană o reprezintă dezvoltarea programului “Board Practice and Directorship”, în parteneriat cu Henley Businees School UK (școală de business cu triplă acreditare, în Europa și SUA: AMBA, EQUIS, AACSB). De asemenea, o premieră națională o reprezintă lansarea de către ENVISIA în parteneriat cu BVB – Bursa de Valori București a programului “Guvernanța Corporativă care Creează Valoare”. ENVISIA este partener educațional al unor prestigioase asociații profesionale: CISI – Chartered Institute for Securities and Investment UK, IASE – International Association for Sustainable Economy, AAFBR – Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România, ARIR – Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, ACI România – Asociația Piețelor Financiare, ATR – Asociația Trezorierilor din România, AAF – Asociația Administratorilor de Fonduri, ACJSFB – Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financia-Bancar etc. Principalul obiectiv al ENVISIA îl reprezintă evoluția profesională și personală a elitelor, pentrudezvoltarea unui mediu de afaceri care să genereze progress economic și social pe termen lung.

Radu Crăciun, Președinte APAPR, declară:

“Fondurile de pensii private, în calitatea lor de acționari importanți ai companiilor românești, au un interes major în crearea unui cadru educațional profesionist, care să țintească explicit îmbunătățirea guvernanței corporative, orice demersuri în acest sens bucurându-se de sprijinul APAPR”.

.

Gabriela Hârțescu, Decan, ENVISIA – Boards of Elite, declară:

“Un cadru solid de guvernanță corporativă este esențial pentru realizarea obiectivelor economice și sociale pe termen lung și, în contextul actual, asigură infrastructura necesară de rezistență la crize și la șocuri. Etica și conduita profesională sunt valori ale căror valențe au fost redescoperite și revalorizate în contextul crizelor sanitară și economică cu care ne confruntăm deja de cca 2 ani. Aceste valori se educă și tonul vine de la leadership. Având obiective comune, promovând educația ca un factor de progres, ENVISIA și APAPR își unesc forțele și expertiza într-un parteneriat educațional care susține promovarea celor mai bune practici în domeniul guvernanței corporative și contribuie la dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor care activează în domeniul pensiilor private și pe piețele financiare.

Pentru Europa Centrală și de Est, ENVISIA reprezintă o platformă unică de dezvoltare profesională și personală a elitelor, beneficiind de parteneriate de prestigiu cu universități de top și asociații profesionale importante din țară și din străinătate.“

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW