-6 C
București
duminică, 17 ianuarie

Programul EU4Health: eurodeputații deschid drumul către un program pentru sănătate eficient

. Reunit în această săptămână în sesiune plenară, Parlamentul European a subliniat necesitatea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătăţii, astfel încât Uniunea să se poată pregăti mai bine pentru situații de criză sanitară;

. Este necesar un sistem european de monitorizare, raportare și notificare pentru a rezolva problema deficitului de medicamente și de dispozitive medicale ;

. A fost afirmat sprijinul pentru digitalizarea asistenței medicale prin crearea și folosirea unui dosar european electronic de sănătate .

PE doreşte să consolideze sistemele de sănătate pentru ca ele să reziste mai bine la crizele sanitare. Pentru a acoperi lacunele puse în lumină de pandemia COVID-19 și pentru a se asigura că sistemele de sănătate pot face faţă ameninţărilor viitoare, PE va solicita un program UE pentru sănătate mult mai ambițios.

PE a adoptat vineri poziția sa referitoare la propunerea Comisiei Europene de a impulsiona considerabil activitatea Uniunii în sectorul medical prin EU4Health, programul de acțiune a Uniunii în domeniul sănătăţii, cu 615 voturi pentru, 34 împotrivă și 39 abțineri.

Potrivit eurodeputaților, COVID-19 ne-a arătat că Uniunea are nevoie urgentă de un program ambițios prin care să se garanteze că sistemele de sănătate europene pot face faţă viitoarelor crize sanitare. Uniunea trebuie să rămână una dintre cele mai sănătoase regiuni din lume. Parlamentul consideră că acest lucru nu ar fi fost posibil dacă bugetul ar fi fost redus la 1,7 miliarde euro, așa cum a propus Consiliul. În recentul acord asupra bugetului UE pe termen lung, eurodeputații au convins statele membre să tripleze bugetul programului (5,1 miliarde euro).

Ameninţările transfrontaliere pentru sănătate

Programul EU4Health este menit să pregătească mai bine Uniunea Europeană pentru ameninţările transfrontaliere majore la adresa sănătăţii și să facă sistemele de sănătate mai reziliente. Astfel, Uniunea ar putea să facă faţă atât viitoarelor epidemii, cât și unor provocări pe termen lung cum ar fi îmbătrânirea populației și inegalităţile din domeniul sănătăţii.

Eurodeputații mai doresc o cooperare mai bună la nivelul Uniunii, de exemplu sprijinind crearea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătăţii. Astfel, am fi mai bine pregătiţi în caz de criză de sănătate. Ar trebui să se înfiinţeze și un portal de comunicare al Uniunii. Astfel, se pot pune la dispoziția publicului informații verificate cu minuțiozitate, se pot trimite alerte cetăţenilor europeni și se poate combate dezinformarea. În același timp, Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) ar trebui să aibă mandate mai robuste.

Medicamentele și dispozitivele medicale trebuie să fie disponibile în toate statele membre, la prețuri abordabile.

Criza cauzată de pandemia de COVID-19 a evidențiat numeroase deficiențe ale sistemelor naționale de sănătate. Printre ele se numără faptul că ele depind de ţări terțe pentru aprovizionarea cu medicamente, dispozitive medicale și echipamente individuale de protecție. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea unui sistem european de monitorizare, raportare și notificare a deficitelor de medicamente, de dispozitive medicale, de vaccinuri, de instrumente de diagnosticare și de alte produse medicale. Astfel, piața unică nu ar mai fi fragmentată, iar produsele respective s-ar putea găsi mai ușor, la un preţ accesibil. De asemenea, lanțurile lor de aprovizionare ar depinde mai puțin de ţări care nu fac parte din Uniune.

Pentru a atinge obiectivele programului, raportul mai propune să se acorde o atenție mai mare prevenirii bolilor prin abordarea factorilor de risc pentru sănătate, cum ar fi utilizarea tutunului și a produselor conexe. Raportul propune și sisteme de sănătate mai robuste și digitalizarea asistenței medicale prin crearea și folosirea unui dosar european electronic de sănătate. Eurodeputații mai doresc obținerea unei asigurări de sănătate universale, care să includă accesul la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, precum și intensificarea luptei Uniunii Europene cu cancerul, în sinergie cu planul european de combatere a cancerului.

Pentru a garanta că programul este implementat eficient, eurodeputații propun să se creeze un grup de coordonare, format din experți independenți în domeniul sănătăţii.

“Este nevoie de instrumente și de finanțare adecvată”

După vot, raportorul Parlamentului, Cristian-Silviu Buşoi (PPE, România), a precizat următoarele: „Criza generată de COVID-19 ne-a arătat că este mare nevoie de instrumente bine definite și finanțate adecvat în domeniul sănătății. De asemenea, trebuie să impulsionăm inovarea și să investim mai mult în sănătate în general. Pentru a putea înfrunta viitoarele pandemii și amenințări la adresa sănătăţii și pentru a crește reziliența sistemelor noastre de sănătate, a fost vital să mărim finanțarea acordată programului EU4Health de la 1,7 miliarde euro la 5,1 miliarde euro. Programul trebuie să contribuie la crearea unei rezerve de produse relevante pentru situații de criză sanitară, cum ar fi medicamentele esențiale, vaccinurile și dispozitivele medicale, în sinergie și complementaritate cu RescEU, Instrumentul de sprijin de urgentă, Instrumentul de redresare și rezilientă și alte politici, programe și fonduri ale Uniunii.”

Etapele următoare

Parlamentul este acum pregătit să înceapă negocierile cu statele membre, astfel încât programul să poată fi pus în aplicare de la începutul anului 2021.

Context

La 28 mai 2020, Comisia Europeană a prezentat un nou program autonom „EU4Health” pentru perioada 2021-2027, ca parte a planului de redresare. Acest program de sănătate apărea în bugetul pe termen lung inițial al Uniunii Europene pe perioada 2021-2027, că element al Fondului social european Plus (FSE+).

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW