Transporturile şi sectorul IT, „motoarele” creşterii ciferi de afaceri din industrie

În luna iunie 2021, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut faţă de luna precedentă, atât ca serie brută cu 7,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%, potrivit INS.

▪ Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut, în termeni nominali, atât ca serie brută cu 26,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 25,2%.

▪ În perioada 1.I-30.VI.2021, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut faţă de perioada 1.I-30.VI.2020, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 16,3%, respectiv cu 14,9%.

Iunie 2021 comparativ cu mai 2021

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna iunie 2021, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut, în ansamblu, cu 7,2%, datorită creșterii cifrei de afaceri din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+11,0%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+9,5%) și din activităţile de transporturi (+5,8%). Activităţile de comunicaţii au scăzut cu 0,7%.

Activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe au rămas la același nivel.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2021, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut, în ansamblu, cu 2,1%.

Iunie 2021 comparativ cu iunie 2020

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna iunie 2021, comparativ cu luna iunie 2020, în termeni nominali, a crescut, în ansamblu, cu 26,1%, datorită creșterii cifrei de afaceri din activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+43,8%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei şi activităţile de transporturi (+29,9%) fiecare, alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+25,3%) şi din activităţile de comunicaţii (+9,7%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2021, comparativ cu luna iunie 2020, în termeni nominali, a crescut, în ansamblu, cu 25,2%.

Perioada 1.I-30.VI.2021 comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2020

În perioada 1.I-30.VI.2021 comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2020, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a crescut, în ansamblu, cu 16,3%, datorită creşterilor înregistrate la cifra de afaceri din: activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+28,6%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+23,4%), activităţile de transporturi (+16,8%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+15,4%) şi activitǎţile de comunicaţii (+7,3%).

În perioada 1.I-30.VI.2021 comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2020, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, în ansamblu, cu 14,9%.

Informaţii suplimentare:

✓ Cifra de afaceri netă reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri netă nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

✓ Indicii valorici ai cifrei de afaceri sunt indici de tip Laspeyres. Primii indici obţinuţi sunt la nivel de diviziune CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la nivel de total. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referinţă (2015).

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW