Produsul Intern Brut îşi menţine trendul ascendent

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 0,2% pe seria brută şi o creştere cu 0,1% pe seria ajustată sezonier, potrivit INS.

• Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2021, nefiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 141 din 8 iunie 2021.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 286198,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,9% faţă de trimestrul IV 2020 şi cu 0,1% faţă de trimestrul I 2020.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 225051.0 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul I 2020.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a rămas neschimbată, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în:

– Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport, cu o creştere a volumului de activitate de 1,8 puncte procentuale;

– Industrie, cu o reducere a volumului de activitate de 0,3 puncte procentuale;

– Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, cu o reducere a volumului de activitate de 0,2 puncte procentuale.

Impozitele nete pe produs au înregistrat o scădere a volumului lor de 0,4 puncte procentuale.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la modificarea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

– cheltuiala pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice, de la +0,6% la -0,9%, ca urmare a scăderii volumului său de activitate de la 102,9% la 95,2%;

– formarea brută de capital fix, de la +1,7% la +2,0%, ca urmare a modificării volumului său de activitate de la 109,9% la 111,7%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2021 faţă de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 141 din 8 iunie 2021 fiind nesemnificativă.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

Informaţii suplimentare:

Estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns. Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calităţii indicatorilor produşi.

- PUBLICITATE -

1 COMENTARIU

  1. ” Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în:
    – Activitățile profesionale,
    – Industrie,
    – Comerţul cu ridicata și cu amănuntul …”

    *) De fapt, toate-s fix de la amarasteni : de la //cochii de suflet de-ai lui Alah // si di la bunisii lor , cum prost zicea … un neica/degeaba !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW